top of page

Din partner inom digitala vårdtjänster

CheckWare är ett norskt programvaruföretag som tagit en ledande roll inom digital patientinvolvering.

Vi är en partner för sjukhus, kliniker och kommuner som önskar erbjuda sina patienter och invånare digitala vårdtjänster.

Vi levererar lösningar med hög yrkesmässig kompetens och kvalitet för digitala skattningsformulär, digital uppföljning i hemmet och nätbaserade behandlingsprogram.

Vår vision är att patienter över hela världen ska få mer effektiv hjälp genom digitala vårdtjänster.

webaite_assessment_norwegian.jpg
Det har genomförts

-

kartläggningar via CheckWare
Vi har rätt att distribuera

-

rättighetsbelagda skattningsformulär
CheckWare används av

-

patienter

Utmaningar som vi vill lösa

Mer tid till varje patient

Patienterna rapporterar själva hemifrån. Detta förenklar insamling och uppföljning av information för användning i kliniskt arbete, forskning och kvalitetsarbete. Från våra kunder har vi fått återkoppling om en 64-procentig minskning av administrativt arbete och 30 minuters minskning i tid som spenderas på varje skattningsformulär. Den frigjorda tiden kan i stället användas för patientbehandling.

Tid till patienter som behöver den

Uppföljning på distans gör det enklare för vårdpersonal att lägga tiden på patienterna med störst behov. Patienterna rapporterar hemifrån och får styra sin egen vardag i största möjliga grad, och vården får hjälpa de som verkligen behöver det.

Förbättrad livskvalitet

Att berätta öppet om sitt hälsotillstånd kan vara en belastning för patienter, särskilt när det gäller missbruk och psykisk ohälsa. Digital självrapportering verkar öka självmotivationen och ger vårdpersonal värdefulla patientdata.

Forskning visar att kompetensnivån ökar om man känner att man äger sin egen hälsa. Självrapportering kan förbättra patientens livskvalitet samt minska behovet av behandling.

God hälsa för alla

CheckWare vill hjälpa till att lösa FN:s hållbarhetsutmaningar när det gäller god hälsa. Vi kan bidra till att bygga upp kostnadseffektiva vårdtjänster och säkra kvalitet inom digitala vårdsystem var som helst i världen.

Om CheckWare

CheckWare är marknadsledande inom lösningar för digitalt patientdeltagande i Norge.

CheckWare är utformat specifikt för sjukhus, kliniker och kommuner som vill erbjuda digital självrapportering för att övervaka patientens hälsostatus, mäta patientrapporterade behandlingsresultat och tillhandahålla online-behandlingsprogram till patienter.

Vi erbjuder säkra digitala lösningar som kan anpassas till alla behandlingssätt. Lösningen ger tillgång till alla skattningsformulär, psykometriska tester, screeningverktyg och PROMs som behövs.

CheckWare används av 764 000 patienter med våra 250 kunder.

Företaget strävar efter att bli en betydande internationell aktör inom digitalt patientsamarbete.

Kristin T. Lærum,

kvalitet, utveckling- och strategichef vid Vestre Viken

CheckWare öppnar upp en helt ny värld av möjligheter för oss och säkerställer kvalitet under hela patientförloppet.

*Översatt från norska

Espen Halvorsen,

Avdelningschef DPS för övre och nedre Telemark

Vi får möjlighet att göra forskningsstudier med korrekt information som vi annars inte hade haft. Vi kan gå tillbaka i tid och jämföra behandling över avdelningar, medan det webbaserade verktyget ger oss möjligheter till uppföljningsundersökningar, även när behandlingen av patienterna är klar.

*Översatt från norska

bottom of page