Woman using Checkware.jpg

Din partner inom digitala vårdtjänster

CheckWare är ett norskt programvaruföretag som tagit en ledande roll inom digitalt patientdeltagande.

Vi är en partner för sjukhus, kliniker och kommuner som önskar erbjuda sina patienter och invånare digitala vårdtjänster.

Vi levererar lösningar med hög yrkesmässig kompetens och kvalitet för digitala skattningsformulär, digital uppföljning i hemmet och nätbaserade behandlingsprogram.

Vår vision är att patienter över hela världen ska få mer effektiv hjälp genom digitala vårdtjänster.

Det har genomförts
Vi har rätt att distribuera
CheckWare används av

-

-

-

kartläggningar via CheckWare
rättighetsbelagda skattningsformulär
patienter

Utmaningar som vi vill lösa

Mer tid till varje patient

monitor watch.png

Patienterna rapporterar själva hemifrån. Detta förenklar insamling och uppföljning av information för användning i kliniskt arbete, forskning och kvalitetsarbete. Från våra kunder har vi fått återkoppling om en 64-procentig minskning av administrativt arbete och 30 minuters minskning i tid som spenderas på varje skattningsformulär. Den frigjorda tiden kan i stället användas för patientbehandling.

Tid till patienter som behöver den

Uppföljning på distans gör det enklare för vårdpersonal att lägga tiden på patienterna med störst behov. Patienterna rapporterar hemifrån och får styra sin egen vardag i största möjliga grad, och vården får hjälpa de som verkligen behöver det.

pulse visual.png
pulse watch.png

Förbättrad livskvalitet

Att berätta öppet om sitt hälsotillstånd kan vara en belastning för patienter, särskilt när det gäller missbruk och psykisk ohälsa. Digital självrapportering verkar öka självmotivationen och ger vårdpersonal värdefulla patientdata.

Forskning visar att kompetensnivån ökar om man känner att man äger sin egen hälsa. Självrapportering kan förbättra patientens livskvalitet samt minska behovet av behandling.

God hälsa för alla

CheckWare vill hjälpa till att lösa FN:s hållbarhetsutmaningar när det gäller god hälsa. Vi kan bidra till att bygga upp kostnadseffektiva vårdtjänster och säkra kvalitet inom digitala vårdsystem var som helst i världen.

Heart monitor.png

Om CheckWare och digitala vårdtjänster

Kristin T. Lærum,

kvalitet, utveckling- och strategichef vid Vestre Viken

CheckWare öppnar upp en helt ny värld av möjligheter för oss och säkerställer kvalitet under hela patientförloppet.

 

*Översatt från norska

Andreas Sigvaldsen,

digitaliseringsansvarig i nye Ullensvang kommun

Vi har samarbetat med CheckWare sedan 2015. Det er en av de mest pålitliga privata hälsoteknikaktörerna i Norge, med bra leveranser till specialisthälsovården runt om i Norge.

*Översatt från norska

Hälsominister Bent Høie,

Sjukhustalet Norge, 2020

OM NÄTBASERADE BEHANDLINGSPROGRAM

Resultaten för eMeistring är fantastiska. Terapeuterna behandlar tre gånger så många patienter som vid fysiska möten. (…) Detta är ett kronexempel på patientens hälsovård!

*Översatt från norska

Om CheckWare

CheckWare är marknadsledande inom lösningar för digitalt patientdeltagande i Norge.

CheckWare är utformat specifikt för sjukhus, kliniker och kommuner som vill erbjuda digital självrapportering för att övervaka patientens hälsostatus, mäta patientrapporterade behandlingsresultat och tillhandahålla online-behandlingsprogram till patienter.

Vi erbjuder säkra digitala lösningar som kan anpassas till alla behandlingssätt. Lösningen ger tillgång till alla skattningsformulär, psykometriska tester, screeningverktyg och PROM: er som behövs.

CheckWare används av 370 000 patienter med våra 250 kunder.

Företaget strävar efter att bli en betydande internationell aktör inom digitalt patientsamarbete.