Woman using Checkware.jpg

Din partner inom digitala vårdtjänster

CheckWare är ett norskt programvaruföretag som tagit en ledande roll inom digitalt patientdeltagande.

Vi är en partner för sjukhus, kliniker och kommuner som önskar erbjuda sina patienter och invånare digitala vårdtjänster.

Vi levererar lösningar med hög yrkesmässig kompetens och kvalitet för digitala kartläggningar, digital uppföljning i hemmet och nätbaserade behandlingsprogram.

Vår vision är att patienter över hela världen ska få mer effektiv hjälp genom digitala vårdtjänster.

Det är gjord

-

kartläggningar via CheckWare
Vi har rätt att distribuera

-

CheckWare används av

-

rättighetsbelagda kartläggningar
patienter

Utmaningar som vi vill lösa

Mer tid till varje patient

Patienterna rapporterar själv hemifrån. Detta ger enklare insamling och uppföljning av information för användning i kliniskt arbete, forskning och kvalitetsarbete. Från våra kunder har vi fått återkoppling om en 64-procentig minskning av administrativt arbete och 30 minuters minskning i tid som spenderas på varje kartläggning. Den frigjorda tiden kan i stället användas för patientbehandling.

Tid till patienter som behöver den

Uppföljning på distans gör det enklare för vårdpersonal att lägga tiden på patienterna med störst behov. Patienterna rapporterar hemifrån och får styra sin egen vardag i största möjliga grad, och vården får hjälpa de som verkligen behöver det.

Förbättrad livskvalitet

Att berätta öppet om sitt hälsotillstånd kan vara en belastning för patienter, särskilt när det gäller missbruk och psykisk ohälsa. Digital självrapportering verkar öka motivationen och ger vårdpersonal värdefulla patientdata.

Forskning visar att kompetensnivån ökar om man känner att man äger sin egen hälsa. Självrapportering kan förbättra patientens livskvalitet samt minska behovet av behandling.

God hälsa för alla

CheckWare vill hjälpa till att lösa FN:s hållbarhetsutmaningar när det gäller god hälsa. Vi kan bidra till att bygga upp kostnadseffektiva vårdtjänster och säkra kvalitet inom digitala vårdsystem var som helst i världen.

Om CheckWare och digitala vårdtjänster

Kristin T. Lærum,

kvalitet, utvikling- og strategisjef ved Vestre Viken

CheckWare åpner opp en helt ny verden av muligheter for oss og sikrer kvalitet i hele pasientforløpet.

Andreas Sigvaldsen,

digitaliseringsansvarlig i nye Ullensvang kommune

Vi har samarbeidet med CheckWare siden 2015. Det er en av de mest pålitelige private helseteknologiaktørene i Norge, med gode leveranser til spesialisthelsetjenestene rundt omkring i Norge.

Helseminister Bent Høie,

Sykehustalen 2020

OM NETTBASERTE BEHANDLINGSPROGRAM

Resultatene for eMeistring er fantastiske. Terapeutene behandler tre ganger så mange pasienter som ved fysisk oppmøte. (…) Dette er kroneksempelet på pasientens helsetjeneste!

Om CheckWare

CheckWare är marknadsledande inom lösningar för digital patientdeltagande i Norge.

CheckWare är utformad specifikt för sjukhus, kliniker och kommuner som vill erbjuda digital självrapportering för att övervaka patientens hälsostatus, mäta patientrapporterade behandlingsresultat och tillhandahålla online-behandlingsprogram till patienter.

Vi erbjuder säkra digitala lösningar som kan anpassas till alla behandlingssätt. Lösningen ger tillgång till alla kartläggningar, psykometriska tester, screeningverktyg och PROM: er som behövs.

CheckWare används av 280 000 patienter med våra 250 kunder.

Företaget strävar efter att bli en betydande internationell aktör inom digitalt patientsamarbete.