top of page

CheckWare blir en del av EG for å styrke helsetjenester i Norden

Det danske programvareselskapet EG har kjøpt helseteknologiselskapet CheckWare AS for å styrke helsetjenestene i Norden innen både psykisk og somatisk helse.

"Behovet for behandling av både psykiske og fysiske helseutfordringer øker i alle nordiske land. Behovet for helsetjenester innen psykiatrien øker særskilt og det er knapphet på ressurser. CheckWares innovative tilnærming til digitalisering og automatisering av pasientforløp innen både psykiske og somatiske helsetjenester har vist seg å frigjøre ressurser samtidig som det øker kvalitet i behandlingen og forbedrer pasientens opplevelse av behandlingen, sier CEO Mikkel Bardram, EG:


"Helsevesenet globalt trenger innovative tilnærminger for å optimalisere pasientmedvirkningen, og avstandsoppfølging av pasienter blir stadig mer effektiv. Oppkjøpet av CheckWare gir oss en fleksibel og skalerbar programvareplattform som dekker både psykisk og somatisk behandling. CheckWare kan bistå helsesektoren med å møte mangelen på ressurser og endrede demografiske forhold ved å gjøre behandlingen mer effektiv."

CheckWare tar et kvantesprang med EG

Heidi Blengsli Aabel og Steffen Rugtved
Heidi Blengsli Aabel og Steffen Rugtved

"Vi er veldig stolte av å bli en del av et profesjonelt og solid selskap som EG og ser dette som en anerkjennelse av arbeidet vi har gjort sammen med våre kunder for å skape bærekraftige digitale helsetjenester. Dette beviser at norsk helseteknologi er i forkant og har et enormt potensial," sier Heidi Blengsli Aabel, administrerende direktør i CheckWare:

"CheckWare har levert høy og lønnsom vekst i mange år, og sammen med EG vil vi ta et kvantesprang mot ambisjonen om å bli en internasjonal aktør. Dette blir en spennende og attraktiv reise for våre ansatte, og viktigst av alt vil vi fortsette å være en pålitelig og innovativ partner for våre kunder," sier Heidi Blengsli Aabel.

Steffen Rugtvedt, Senior VP EG Digital Welfare
Steffen Rugtvedt, Senior VP EG Digital Welfare

"Oppkjøpet av CheckWare representerer enda et skritt mot digitalisering av helsetjenester for innbyggere i Norden, inkludert digitale kartlegginger og helsetjenester for å supplere våre eksisterende tilbud, som lege- og spesialisterklæringer, samt elektroniske pasientjournal (EPJ)-løsninger," sier Senior Vice President Steffen Rugtved, EG Digital Welfare:

"Vi erkjenner at digitalisering av helsetjenester er en grunnleggende del av å opprettholde en høy livskvalitet. Jeg gleder meg til å utforske de mange mulighetene for synergier mellom våre eksisterende produkter og CheckWare, noe som resulterer i mer robuste og integrerte tilbud for våre kunder i de nordiske landene."

Fokus på digital velferd

EG har mer enn 20 års erfaring med å tilby programvareløsninger til allmennleger og spesialklinikker. Videre støtter EG ulike helsepersonell, inkludert fysioterapeuter, kiropraktorer, hudleger og naprapater.

Tidligere i år utvidet EG sin portefølje innen helse ved å kjøpe PatientSky, et annet norsk programvareselskap. Med tillegg av CheckWare har EGs kunder vokst til mer enn 7 000 helsekunder og tilbyr en bred portefølje av programvareløsninger. EG har over 350 ansatte dedikert til helsesektoren, og styrker dermed sin ledende tilstedeværelse i Norge og Danmark.

Om EG

Vi lager morgendagens vertikale programvare, som gir kundene og samfunnet en bærekraftig effekt. EG sysselsetter mer enn 2000 personer, primært i Norden, og i 2022 var konsernets omsetning DKK 2,1 milliarder.

Les mer: eg.no/om-eg/

Comments


bottom of page