top of page

Nyheter - Skattningsformulär

Publicerat

29 feb. 2024

Brief Coping Orientation to Problems Experienced

Bruksområde

Mental hälsa

Version 2.0 av Brief COPE – Brief Coping Orientation to Problems Experienced finns nu tillgänglig i CheckWares kartläggningsbibliotek. Formuläret används för att kartlägga copingstrategier, dvs. olika sätt människor responderar på stress.

Publicerat

25 jan. 2024

Hospital Anxiety and Depression Scale

Bruksområde

Mental hälsa, Ångest och depression

Uppdaterad version 5.0 av HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale finns nu tillgänglig i CheckWares kartläggningsbibliotek. HADS är ett självrapporteringsformulär som används för att mäta allvarlighetsgraden av ångest- och depressionssymtom.

Publicerat

18 jan. 2024

Penn State Worry Questionnaire

Bruksområde

Mental hälsa, Ångest

Version 3.0 av PSWQ – Penn State Worry Questionnaire finns nu tillgänglig i CheckWares kartläggningsbibliotek. Formuläret används för att mäta individers tendens att oroa sig överdrivet.

Publicerat

1 dec. 2023

Epworth Sleepiness Scale

Bruksområde

Allmän hälsa, Sömnstörningar

Version 2.0 av ESS – Epworth Sleepiness Scale finns nu tillgänglig i CheckWares kartläggningsbibliotek. Formuläret används för att bedöma grad av dagsömnighet.

bottom of page