top of page

Alla skattningsskalor och formulär i en lösning

digitala kartläggningar checkware ipad.jpg

CheckWare bedriver ett omfattande jobb med att skaffa formella rättigheter och att elektroniskt förvalta alla skattningsformulär som används i lösningen.

Vi har distributionsrättigheter till formulären/testerna i lösningen. Om du behöver andra skattningsformulär kan vi hjälpa dig skaffa rättigheterna.

 

Om du vill digitalisera egna tester eller skattningsformulär gör vi det åt dig.

Leveranstid

Vi implementerar fortlöpande, men en viss leveranstid krävs. Leveranstiden varierar och avtalas vid beställning.
 

Kontakta support@checkware.com för mer information.

Distributionsrättigheter

CheckWare AS har distributionsrättigheter till över 1298 standardiserade skattningsformulär, och har som mål att kunna erbjuda alla tester och skattningsformulär som våra kunder behöver. Samtidigt är det mycket viktigt för oss att ha en bra relation med rättighetsinnehavarna och att kunna vara säkra på att vi erbjuder auktoriserade, kvalitetssäkrade versioner av formulären.

Våra kunder kan kontakta support@checkware.com angående tillgängliga skattningsformulär.

Digitala skattningsskalor, PROMs och psykometriska tester

CheckWare erbjuder en komplett uppsättning skattningsskalor, PROMs, formulär och psykometriska tester som bidrar till att öka kvaliteten på behandlingen och frigör vårdresurser.

Skattningsskalorna kan användas oavsett förlopp. Med hjälp av processverktygen i CheckWare fastställs vem som ska svara på vilket formulär, i vilken ordning och till vilken tid.

Oavsett var patienterna befinner sig kan de skicka ett anpassat formulär med hälsouppdateringar till vårdpersonalen.

Vårdpersonalen får omedelbart åtkomst till kliniska rapporter som visar både dagens status, scoreberäkningar och historisk utveckling.

CheckWare har digitala distributionsrättigheter till över 1298 uppdaterade och kvalitetssäkrade psykometriska tester, PROMs (patient reported outcome measures) skattningsskalor och intervjuformulär som används inom alla delar av vårdsektorn.

Den systematiska digitala datainsamlingen tar bort felkällor från obehöriga tester och manuella bedömningar. Detta innebär att data kan användas både i kliniskt arbete, i kvalitetsförbättringsarbete och i forskningssammanhang.

 

Poängresultaten och strukturerad data kan överföras till journalsystemet och forskningsdata kan överföras till analysverktyg. Kvalitetsdata kan kontinuerligt överföras till lokala och nationella kvalitetsregister.

Vi ger kontinuerlig tillgång till nya undersökningar, och vår ambition är att erbjuda alla tester och skattningsformulären som behövs. Våra kunder kan också skapa egna tester och formulär. Hälsoappar som kunder vill hämta information från kan integreras i CheckWare.

Smart hälsa - helt enkelt.

bottom of page