Ambitiösa partnerskap

CheckWare skapar ambitiösa partnerskap för helomfattande digitala vårdtjänster!

Tillsammans levererar vi lösningar som ger en bättre användarupplevelse för vårdpersonal och ökar möjligheten för ett mer aktivt patientdeltagande.

Vi är en aktör som tar samhällsansvar inom ekosystemet för digitala vårdtjänster och önskar likvärdiga partner som kan tillgodose våra kunders helhetsbehov.

DIPS

Tillsammans med DIPS levererar vi en integrerad lösning för våra kunder i Helse Vest, Helse Sør-Øst och Helse Nord samt till privata sjukhus.

Tillsammans med Extensor levererar vi digitala kartläggningar till tvärvetenskapliga och specialiserade missbruksbehandlingsinstitutioner, psykisk sjukvård och rehabilitering.

Digitala kartläggningar från CheckWare är helt integrerade i Visma Flyt för PPT.

ASPIT

ASPIT erbjuder CheckWare som en helintegrerad modul i PsykBase som används av privatpraktiserande psykiatriker och psykologer.

Avans Soma

Tillsammans med Avans Soma levererar vi digitala kartläggningar till tvärvetenskapliga och specialiserade missbruksbehandlingsinstitutioner, psykisk sjukvård och rehabilitering.

HK data

Tillsammans med Vitec HK Data levererar vi digitala kartläggningar till tvärvetenskapliga och specialiserade missbruksbehandlingsinstitutioner. 

Tillsammans med Atea levererar vi lösningar för medicinsk uppföljning på avstånd till kommuner.

CheckWare är partner med Norsk Helsenett.

Partnerskapet med DIFI möjliggör inloggning via ID-porten.

CheckWare är stolt medlem av: