top of page

Ambitiösa partnerskap

partnere.jpg

CheckWare skapar ambitiösa partnerskap för helomfattande digitala vårdtjänster!

Tillsammans levererar vi lösningar som ger en bättre användarupplevelse för vårdpersonal och ökar möjligheten för ett mer aktivt patientdeltagande.

Vi är en aktör som tar samhällsansvar inom ekosystemet för digitala vårdtjänster och önskar likvärdiga partner som kan tillgodose våra kunders helhetsbehov.

DIPS logo png

Tillsammans med DIPS levererar vi en integrerad lösning för våra kunder i Helse Vest, Helse Sør-Øst och Helse Nord samt till privata sjukhus.

Extensor logo png

Tillsammans med Extensor levererar vi digitala skattningsformulär till tvärvetenskapliga och specialiserade missbruksbehandlingsinstitutioner, psykisk sjukvård och rehabilitering.

Tillsammans med Atea levererar vi lösningar för medicinsk uppföljning på avstånd till kommuner.

Digitala skattningsformulär från CheckWare är helt integrerade i Visma Flyt för PPT.

ASPIT logo png

ASPIT erbjuder CheckWare som en helintegrerad modul i PsykBase som används av privatpraktiserande psykiatriker och psykologer.

Tillsammans med Intromat, ett forskningsprojekt som ägs av Helse Bergen, utvecklar vi lösningar för digital behandling inom mental hälsa.

Avans Soma logo png

Tillsammans med Avans Soma levererar vi digitala skattningsformulär till tvärvetenskapliga och specialiserade missbruksbehandlingsinstitutioner, psykisk sjukvård och rehabilitering.

Vitec_HKdata-organic.png

Tillsammans med Vitec HK Data levererar vi digitala skattningsformulär till tvärvetenskapliga och specialiserade missbruksbehandlingsinstitutioner. 

Tillsammans med Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester arbetar vi för att öka användningen av digitala psykologiska insatser.

nn.jpg

CheckWare är partner med Norsk Helsenett.

digdirr.png

Partnerskapet med Digitaliseringsdirekturatet möjliggör inloggning via ID-porten.

lwrmnhezslbyfc5twqh7.jpg

Samarbetet med Tellu ger möjlighet att integrera sensorer i vår lösning.

CheckWare är stolt medlem av:
norwegian smart care cluster logo png
health tech nordic logo png
norway health tech logo png
bottom of page