top of page

Miljonstöd till ny typ av cancerforskning

Om du överlever cancer kommer insatserna du erbjuds vara beroende av var du bor. Nu ska forskarna undersöka hur en algoritm kan säkerställa att alla får likvärdiga insatser. Miljonstöd från Norska Forskningsrådet och tätt samarbete mellan åtta olika partners ska göra detta möjligt.


I takt med att cancerbehandlingarna blir allt bättre, ökar antalet överlevande. Livet efter cancern kan fortsatt vara tufft, men en algoritm kan vara nyckeln till ett helt nytt ekosystem för rehabilitering.Anita Das, SINTEF

- Vi ska utveckla ett nytt beslutsstödsystem för att ge cancerpatienter relevanta och bättre tjänster, i rätt tid. Vi vill också utveckla nya tjänster som per idag inte existerar, berättar forskningsledaren i SINTEF Digital, Anita Das.


Det är åtta verksamheter som samarbetar i forskningsprojektet, med det privata hälsoföretaget Unicare Norge som projektledare. Stöttningen från Forskningsrådet Pilot Helse 2021 till projektet CaReScreen er på 24 miljoner kronor.


-

Harald Kåre Engan, Unicare

Vi är väldigt tacksamma för att Forskningsrådet har gett projektet så mycket stöttning, det betyder väldigt mycket. Vi önskar utveckla ett digitalt verktyg som kan hjälpa hälsopersonal med att identifiera rehabiliteringsbehov hos patienten. Patienter kommer vara delaktiga i denna process, och de digitala lösningarna kommer förenkla arbetsvardagen för hälsopersonal. Jag kan garantera att alla involverade kommer jobba hårt för att nå målen vi har satt upp i projektet, säger seniorforskare och FOU-ledaren i Unicare Norge, Harald Engan.


Digital hjälp till patienter


Systemleverantören CheckWare, Kreftforeningen, St. Olavs Hospital, Helseinnovasjonssenteret, NTNU och Forskningsstiftelsen Fafo är med i projektet, i tillägg till Unicare och SINTEF Digital.


Projektet tar utgångspunkt i patienten.Heidi Blengsli Aabel, CheckWare

- Vi i CheckWare är stolta över att få lov att vara med och utveckla lösningar för att säkra framtidens hälso- och omsorgstjänster i ett helt speciellt samarbete. Vår roll blir att använda artificiell intelligens för att hjälpa patienter och hälsopersonal att göra goda val efter att en patient fått behandling. Vi ser verkligen fram emot att använda vår erfarenhet inom digitala hälsotjänster och att ta med detta in i arbetet med att utveckla och forska på nya lösningar, säger verkställande direktör, Heidi Blengsli Aabel, i CheckWare.


Idag är det huvudsakligen en förväntan att patienterna kommer på fysiskt besök för rehabilitering efter cancerbehandling. Också i EU får cancerforskning ökad uppmärksamhet, och ett av målen är att uppnå jämlik tillgång till både cancerdiagnostisering och -behandling.


- Men alla har inte möjlighet att nyttja dessa tjänster. Vi ser framför oss att vi ska tillgängliggöra digitala tjänster som kommer vara lättillgängliga via till exempel en mobil eller en PC, säger SINTEF:s Anita Das.


Digital hjälp till hälsopersonal


Idag hänvisas canceröverlevande till olika rehabiliteringstjänster på känn, och man ser att hälsotjänsternas resurser inte alltid utnyttjas optimalt. Med CaReScreen kommer hälsopersonal få beslutsstöd baserat på patientinformation i nationella register och andra upplysningar om hälsotillstånd.Tom Anders Stenbro
Foto: Kreftforeningen

- Projektet är jätteviktigt för att ge cancerpatienter rehabilitering som är anpassad efter den enskildes behov. Det är särskilt spännande att projektet ska utveckla digitalt beslutsstöd både för hälsopersonal och patienter, säger Tom Anders Stenbro, distriktschef i Kreftforeningen Midt-Norge.


Kreftforeningen har varit central i utformningen av projektet och kommer bidra aktivt i fortsättningen.


Teknologi för bättre hälsa


Genom toppmoderna metoder, beräkningskraftiga datorverktyg och goda kommunikationsplattformar mellan hälsopersonal och patienter ska projektet bidra till att cancerpatienter har ökade möjligheter till bättre livskvalitet och hälsa genom anpassad rehabilitering.


Harald Engan i Unicare menar att projektet är unikt därför att det samlar expertis inom cancerbehandling, digital utveckling och tjänstedesign från många olika läger.


- Dessa experter har hjälpt till att främja vetenskap och kompetens inom cancerrehabilitering. Samtidigt har projektgruppen hög kompetens inom utveckling av digitala tjänster för hälsotjänster. Mina kollegor och jag i Unicare gläder oss väldigt mycket för att stata projektet och jobba med dessa kunniga personerna, säger Engan.

Projektstart är planlagt till våren 2022.


Fakta

  • Projektet ”CaReScreen” har som mål att möjliggöra cancerpatienter får anpassade och effektiva rehabiliteringsinsatser och att reducera kvalitetsvariationer i insatserna.

  • Projektet ska utveckla kliniskt beslutsstöd för cancerrehabilitering, utöver nya (digitala) rehabiliteringstjänster och tjänstemodeller oavsett tjänstenivå.

  • Projektet kommer från Unicare AS tillsammans med CheckWare AS och de offentliga verksamheterna St. Olavs hospital HF och Helseinnovasjonssenteret AS. Kreftforeningen är också med i projektet och SINTEF Digital, NTNU och Forskningsstiftelsen FAFO bidrar med FoU-tjänster.


För mer information:

Harald Kåre Engan

Seniorforskare och FOU-ledare, Unicare Norge

Mobil: +47 99 51 60 82/mail: Harald.Kare.Engan@unicare.no

Comments


bottom of page