Om CheckWare

CheckWare är en viktig aktör inom digitala vårdtjänster. Vi är ett norskt programvaruföretag som tagit en ledande roll inom digitalt patientdeltagande.

Vi gör det möjligt för patienterna att vara delaktiga i sin egen behandling genom digitala kartläggningar, uppföljning på distans och nätbaserade behandlingsprogram. Manuella och pappersbaserade rutiner och diagnosspecifika lösningar ersätts med en komplett digital lösning som kan anpassas efter behandlingsförloppet och integreras i kundens andra system.

CheckWare ger tillgång till alla kartläggningsverktyg som det finns behov av. Idag har företaget digitala distributionsrättigheter till över 1 100 kartläggningsverktyg, psykometriska tester, PROMs och intervjuformulär. Dessa används inom alla delar av vårdsektorn. Kunden kan även skapa sina egna kartläggningsverktyg och ansluta vårdappar.

Patienten kan besvara kartläggningen var som helst, när som helst, och på vilken enhet som helst. Vårdpersonal får omedelbart tillgång till patientens status och utveckling över tid. De blir bättre förberedda på att möta patienten på plats och kan enkelt följa upp och övervaka hälsotillståndet på distans. Det ger hög grad av patientdeltagande, ökar kvaliteten på behandlingen och frigör resurser.

CheckWare är utvecklat speciellt för vårdföretag, kliniker och kommuner och levererar lösningar med hög yrkesmässig kompetens och kvalitet för digitala kartläggningar, uppföljning på distans och nätbaserade behandlingsprogram.​ 

Vi har levererat lösningar för digitalt patientdeltagande sedan 2007 och har idag kontor i Norge, England och Polen.

Vår vision är att patienter över hela världen ska få mer effektiv hjälp genom digitala vårdtjänster.

Vision och värderingar

Vår vision är att patienter världen över ska få bättre och mer effektiv hjälp genom digitalt deltagande.

Vi är dedikerade till våra kunder och kollegor

Vi är pålitliga

Vi är innovatörer

Vi levererar kvalitet

Fakta

2007

CheckWare grundades av kliniker i Norge 2007

250

Över 250 kliniker och vårdorganisationer använder vår lösning

365 000

Över 365 000 patienter har använt kartläggningar via CheckWare

Ledning

Heidi Blengsli Aabel, Chief Executive Officer

Heidi Blengsli Aabel

Chief Executive Officer
Anders Melbye, Chief Commercial Officer

Anders Melbye

Chief Commercial Officer
Stig Husby, Chief Technology Officer

Stig Husby

Chief Technology Officer
Erik Stiklestad, vice president engineering Checkware.png

Erik Stiklestad

Vice President Engineering
Frode Næss, Vice President Customer Services

Frode Næss

Vice President Customer Services
Odd Inge Hellesylt, VP international business development, checkware.png

Odd Inge Hellesylt

VP International Business Development