top of page

Sekretesspolicy GDPR-compliant

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver hur CheckWare samlar in och använder personuppgifter i samband med att du besöker vår webbplats på checkware.com och andra CheckWare-toppdomäner (t.ex. checkware.no och checkware.pl).

CheckWare, i egenskap av Chief Information Security Officer, är personuppgiftsansvarig för verksamhetens behandling av personuppgifter. Denna policy innehåller information om rättigheter du har i samband med insamlingen av uppgifter från vår webbplats (personuppgiftslagen § 19) och allmän information om hur vi behandlar personuppgifter (personuppgiftslagen § 18, första stycket).

Det är frivilligt för de som besöker webbplatserna att ange personuppgifter i samband med bruk av våra tjänster, till exempel att motta nyhetsbrev. Rättslig grund för behandlingen är samtycke från individen, om inget annat anges.

Wix är vårt personuppgiftsbiträde och vår leverantör för utveckling, drift och underhåll av webbplatserna.

Uppgifter som samlas in i samband med drift av en webbplats sparas på egna servrar som drivs av leverantören. Det är endast CheckWare och Wix som har tillgång till uppgifterna som samlas in. Ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan CheckWare och Wix reglerar vilken information som leverantören har tillgång till och hur den ska behandlas. Mer om detta hittar du här: https://www.wix.com/about/privacy-dpa-users. Information om säkerhet på Wix finns här: https://support.wix.com/en/about-wix/security.

Webbstatistik

CheckWare samlar in och avidentifierar uppgifter om besökare på våra webbplatser. Målet med detta är att ta fram statistik som vi använder för att förbättra och utveckla informationsutbudet på webbplatserna. Exempel på vad statistiken ger svar på är hur många som besöker olika sidor, hur länge besöken varar, vilka webbplatser användarna kommer från och vilka webbläsare som används.

​​​

Uppgifterna behandlas i avidentifierad och sammanslagen form. Avidentifierade uppgifter innebär att vi inte kan spåra uppgifter vi samlar in tillbaka till den enskilde användaren. Vi samlar in hela IP-adressen, men IP-adressen avidentifieras. Vi använder Google Analytics som verktyg för statistik. Dessa data lagras hos Google och lämnas inte ut till andra aktörer.

Cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din datorn när du läser in en webbplats.

 

Lagring av uppgifter och behandling av dessa uppgifter är inte tillåtet såvida inte användaren både har blivit informerad om och har gett sitt samtycke till behandlingen. Användaren ska få känna till och godkänna vilka uppgifter som behandlas, vad syftet med behandlingen är och vem som behandlar uppgifterna, se lagen om elektronisk kommunikation § 2-7b.

Följande cookies används på vår webbplats:

Interna element i själva webbplatslösningen

ASP.NET_SessionId används för att hantera sessionen på servern. ASPXAUTH används för att identifiera användaren vid eventuella inloggningar på webbplatsen.

Google Analytics

NID, _ga, _gid og gad_UA-#######-# används för att samla in information om hur besökaren använder våra webbplatser. All information som samlas in med cookies anonymiseras.

Kontaktformulär

Webbplatsen erbjuder en valfri möjlighet att skicka en förfrågan till oss. Innehållet i formuläret sparas och skickas via e-post till vår centralserver. Vi sparar alla förfrågningar och kontakter i enlighet med den inkomna förfrågan. Vi använder inte dessa uppgifter till andra ändamål och de lämnas inte heller ut till andra företag.

Nyhetsbrev

Webbplatsen erbjuder en valfri möjlighet att registrera sig för vårt nyhetsbrev. Efter en dubbel bekräftelse från registrerad e-post skickar vi nyhetsbrev till dessa e-postadresser. I nyhetsbrevet finns information om hur man går tillväga för att avregistrera sig.

Man kan också skicka e-post till support@checkware.com för att avregistrera sig utan att först ta emot ett nyhetsbrev.

Anmälan till kurs

Webbplatsen erbjuder en valfri möjlighet att anmäla sig till kurser. Innehållet i formuläret sparas och skickas via e-post till kursansvarig. Vi lagrar alla kursförfrågningar och använder informationen uteslutande för hantering och information i samband med kurser. Uppgifterna lämnas inte ut till andra företag.

Rekrytering

I samband med användningen av rekryteringstjänster följer vi upp hur kampanjer går med hjälp av konverteringspixlar på Facebook och LinkedIn (utöver Google för andra paketstorlekar).

Förfrågningar till supporten

Alla förfrågningar till vårt supportcenter sparas i vårt supportsystem. Dessa uppgifter används endast för att hantera förfrågningarna, inklusive lagring av vidare korrespondens. De lämnas inte ut till andra företag.

Rättigheter

Alla som ber om det har rätt till grundläggande information om behandling av personuppgifter inom ett företag enligt personuppgiftslagen § 18, första stycket. CheckWare har gett denna information i denna policy och hänvisar till den vid eventuella förfrågningar. Dem som är registrerade i ett av CheckWares system har rätt till insyn i sina egna uppgifter. Dessa individer har även rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller uppgifter som CheckWare inte har tillgång till rättade, raderade eller kompletterade. Krav från den registrerade personen ska besvaras kostnadsfritt och inom 30 dagar.

Kontaktuppgifter

Vi eftersträvar alltid att följa gällande regelverk för dataskydd. Har du frågor är du välkommen att skicka en e-post till oss på support@checkware.com.

bottom of page