top of page

CheckWare till Vitalis 2022!

Vitalis är Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Här möts representanter från kommun, regioner, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration. Konferensen är en plattform för att diskutera framtida utmaningar och lösningar inom vård och omsorg.

vitalis marketing

Nu arrangeras Vitalis igen, den 17-19 maj 2022, på Svenska Mässan i Göteborg, och precis om förra året kommer CheckWare att finnas på plats för att berätta om våra lösningar för digitala skattningsskalor/frågeformulär, digital hemuppföljning och nätbaserade behandlingsprogram.


CheckWare-anställda från både Sverige och Norge kommer vara på plats för att bland annat diskutera vilka fördelar som finns med digital hantering av skattningsskalor och frågeformulär - så att patienten kan besvara skattningsskalorna var och när som helst, och på vilken enhet som helst.


Vi berättar också väldigt gärna om hur våra kunder har upplevt ökad kvalitet på behandling och frigjorda resurser genom att använda CheckWare, då de omedelbart får tillgång till patientens status och utveckling över tid. Detta bidrar till att vårdpersonalen blir bättre förberedda inför fysiska möten, och enkelt kan följa upp och övervaka patientens hälsotillstånd på distans. Allt utan att behöva tänka på hantering av rättigheter till skattningsskalorna, för det tar CheckWare ansvar för.


Analyschef vid Lovisenberg Diakonale Sykehus, Per Arne Holman vill på Vitalis 2022 hålla föredraget «Digital insamling av patientrapporterade data lyfter behandlingskvaliteten hos Lovisenberg Diakonale Sykehus, utan merarbete för sjukvårdspersonal». I föredraget vil han berätta om hur Lovisenberg i många år har använt CheckWare till digital insamling av patientrapporterade data.


Läs gärna mer om detta i vår kundhistoria om Lovisenbergs användning av CheckWare här.


Här är beskrivningen av Per Arnes föredrag:


Lovisenberg Diakonale Sykehus AS är ett lokalsjukhus inom internmedicin och psykiatri och dessutom en tvärvetenskaplig specialiserad vårdgivare inom beroendebehandling för vissa delar av Oslo. Man tillhandahåller planerad kirurgisk verksamhet för hela Norge. Utöver detta har också sjukhuset särskilda funktioner, som t ex det nationella oralmedicinska kompetenscentrumet "TAKO" och "Lovisenberg Lindring og Livshjelp". Sjukhuset är offentligt finansierat och drivs på ideell basis med diakonala värderingar.


Under 2013 började Lovisenberg leta efter en digital lösning, som kunde bidra till att effektivisera och systematisera deras önskan att nyttja patientrapporterade data, i såväl den enskilda behandlingen som i aggregerad kvalitetsrapportering.


Många registerinitiativ med patientrapporterade data har misslyckats eftersom de ger sjukvårdspersonal merarbete, utan några vinster för kliniken. Stödet minskar när inte rapporteringen bidrar till att lösa de kliniska utmaningarna. Efter grundlig analys kom man fram till att det man behövde var: En automatiserad, digital lösning, som skulle kunna kartlägga patienternas hälsotillstånd och upplevelser, utan att medföra medarbete för sjukvårdspersonalen.


Lösningen som till slut valdes - CheckWare - säkerställer att viktiga frågor ställs till patienterna. Sjukvårdspersonal får bättre översikt över det som är viktigast för patienten i fråga och kan prioritera utifrån den informationen. På ett effektivt sätt systematiseras patienternas utredning, behandling och uppföljning inom psykisk hälsa och beroendeproblematik. Den patientrapporterade data som samlas in i de enskilda behandlingsförloppen används i Lovisenbergs lokala kvalitetsregister, som heter LOVePROM.

Lovisenberg upplever en hög acceptans från patienterna vad gäller att besvara frågeformulär/skattningsskalor och i perioder har svarsfrekvensen varit över 90 %. Patienterna kan svara hemifrån via mobil, surfplatta eller dator. Svaren sammanställs ögonblickligen och automatiskt till en rapport som presenteras för sjukvårdspersonalen inne i journalsystemet. Hur resultaten sammanställs och presenteras är en viktig framgångsfaktor för att sjukvårdspersonalen ska använda systemet och hålla sig uppdaterade i hur det går i de olika behandlingsförloppen.


Enskild sjukvårdspersonal och olika avdelningar kan använda informationen för att reflektera över sin egen praxis, och förbättra behandlingskvaliteten. Data överförs automatiskt till det lokala kvalitetsregistret LOVePROM och används bland annat till att se mönster mellan behandlingslängd, behandlingsintensitet och utfall.


Genom att hitta en lösning som innehåller kliniskt relevanta frågeformulär/skattningsskalor och inte innebär att sjukvårdpersonal behöver lägga tid på datainsamling, har Lovisenberg uppnått att patientrapporterade data idag är en systematisk del av den kliniska vardagen. I förlängningen bidrar detta till kontinuerlig utveckling och ökad behandlingskvalitet för patienterna.


Se programmet och anmäl dig till Vitalis 2022 här.

Comentarios


bottom of page