Digital uppföljning i hemmet

Patienter ska inte vara tvungna att resa till sjukhuset om de inte behöver det. Det överordnade målet bör vara att sjukhuset hanterar patienterna endast när behovet uppstår.

Det ska inte heller vara nödvändigt för hemtjänsten att besöka alla brukare om de inte har behov av hjälp.

Omfattande forskning visar att enskilda lösningar stärker patienters egenkompetens samt ökar kommunikation och samarbete med vårdpersonal. Detta ger patienterna avsevärt bättre livskvalitet, mindre hälsoproblem och mindre behov av hjälp från vården.

CheckWare möjliggör detta med hjälp av digital självrapportering från brukarna, eller en digital dialog mellan brukare och vårdpersonal.

Med hjälp av formulär anpassade efter varje sjukdomsområde och individuella tröskelvärden för varje brukare bidrar CheckWare till brukarstyrd uppföljning. Traditionell uppföljning av brukare genom fasta fysiska mötesplatser ersätts därmed av behovsprövade möten.

Om inloggning med säkerhetsnivå 4 (t.ex. BankID) upplevs som besvärligt kan kunden erbjuda brukarna appen CheckWare GO. Där kan mätvärden såsom vikt och blodtryck kombineras med svar på formulär om det allmänna hälsotillståndet.

Brukarna kan kontakta vårdpersonalen med hjälp av videokommunikation och textmeddelanden. Här kan man även bifoga bilder och dokument.