top of page
äldre man med ipad.jpg

Digital uppföljning i hemmet

Patienter ska inte vara tvungna att resa till sjukhuset om de inte behöver det. Det överordnade målet bör vara att sjukhuset hanterar patienterna endast när behovet uppstår.

Det ska inte heller vara nödvändigt för hemtjänsten att besöka alla patienter om de inte har behov av hjälp.

Omfattande forskning visar att enskilda lösningar för digital hemuppföljning stärker patienters egenkompetens, samt ökar kommunikation och samarbete med vårdpersonal ger patienterna avsevärt bättre livskvalitet, mindre hälsoproblem och mindre behov av hjälp från vården.

CheckWare möjliggör detta med hjälp av digital självrapportering från brukarna, eller en digital dialog mellan brukare och vårdpersonal.

Med hjälp av skattningsformulär anpassade efter varje sjukdomsområde och individuella tröskelvärden för varje brukare bidrar CheckWare till brukarstyrd uppföljning. Traditionell uppföljning av brukare genom fasta fysiska mötesplatser ersätts därmed av behovsprövade möten.

Om inloggning med t ex bank-ID eller Freja eID upplevs besvärligt kan kunden erbjuda brukarna appen CheckWare GO. Där kan mätvärden såsom vikt och blodtryck kombineras med svar på formulär om det allmänna hälsotillståndet.

Brukarna kan kontakta vårdpersonalen med hjälp av videokommunikation och textmeddelanden. Här kan man även bifoga bilder och dokument för att göra kommunikationen mellan vårdpersonalen och patienten enklare.

bottom of page