top of page

Lönsam tillväxt har gjort CheckWare till ett gasellföretag

Efter genombrottsåret 2020 har användandet av CheckWare ökat med över 40 % under 2021. Omsättningen har fördubblats under perioden 2017-2020, och antalet anställda är det dubbla sedan 2019. Dagens Næringsliv har utsett CheckWare till ett av fjolårets mest framgångsrika norska företag.

Gaselle2021 logo

2020 blev det definitiva genombrottsåret för CheckWare. Det var då avtalen med de tre resterande hälsoregionerna tecknades – de utgör 80 % av de norska hälsoföretagen. Under sommaren 2021 var CheckWare implementerat inom ramen för psykisk hälsa och beroendeproblematik hos samtliga norska hälsoregioner. Samtidigt utökades användandet inom somatiken och kommunal vård.


- Vi har jobbat systematiskt och byggt från grunden sedan uppstarten 2008, men fick verkligen fart på sakerna under det första pandemiåret. Speciellt nöjda var vi med implementeringarna under 2021, som skedde i rekordfart. Det hade vi aldrig klarat om vi inte hade haft duktiga medarbetare i alla led inom organisationen, samt kunder med kunskap som jobbat hårt, säger verkställande direktör Heidi Blengsli Aabel.


Ansvarsfull tillväxt


CheckWare gick från att vara ett mindre företag (SME) med 27 anställda 2019, till 54 anställda förra året. För närvarande består organisationen av 54 skickliga ingenjörer, designers, sjukvårdspersonal, säljare, marknadsförare och ekonomer – placerade i Norge, Sverige och Polen.


Trots en markant ökad kostnad och stora investeringar i produkt- och marknadsutveckling har företaget lyckats behålla lönsamhet sedan 2016. Ett av huvudkriterierna för att utnämnas till ett Gasellföretag av Dagens næringsliv är att företaget i fråga har haft ett positivt resultat de senaste fyra åren.


- Våra tre, lika viktiga, mål är nöjda kollegor, nöjda kunder och lönsam tillväxt. Vi är övertygade om att vara konsekventa och systematiska inom dessa tre områden har gjort oss framgångsrika, säger Aabel.


Ambitiösa mål


Från 2017 har CheckWares omsättning dubblats från 19,4 miljoner NOK, till 39,7 miljoner NOK i 2020. Det är vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att bli ett Gasellföretag. Ett av dem är att företaget måste ha lämnat in godkända räkenskaper och fördubblat omsättningen över en fyraårsperiod.


Tillväxten fortsatte 2021 och 2022. Visionen är att tillhandahålla bättre och effektivare hjälp genom att digital patientmedverkan.


- Under 2021 etablerade vi CheckWare i Sverige, och den första regionen har redan avropat vår lösning. Nu är vi redo för det viktigaste: Fortsätta stötta kunder över hela världen så de kan erbjuda så många patienter som möjligt möjligheten att själva delta digitalt i sina egna behandlingar, så fort som möjligt, säger Aabel.


Digital explosion


Det är ingen tvekan om att CheckWare har haft tur med timingen. Pandemin har placerat digitalisering högst upp på agendan i många sektorer och accelererat implementeringsprocessen i många företag. Detta gäller också hälsosektorn.


- En säker och stabil produkt, i kombination med dedikerade och skickliga kollegor i CheckWare, gjorde det möjligt att lyckas med en ambitiös plan att introducera ny digital hälsoteknologi, inom loppet av nio månader, till tre hälsoregioner. Digital mognad, förankring i ledningen och skickliga kunder var också avgörande. Man skulle kunna tro att hålla detta tempo skulle vara omöjligt, säger Aabel.


Användandet av CheckWare ökade med mer än 40 % under 2021 och har hittills använts av mer än 420 000 norska patienter, både inom psykiatrin och somatiken. Sex miljoner

kartläggningar har registrerats, och företaget är en god position för internationell tillväxt och expansion.


- Det krävs ett team som är dedikerat gentemot kunder och kollegor, pålitliga, och kontinuerlig innovation genom samarbete. Vi startade en process som vi kallar ”CheckWare as a team” 2018, och vi kommer, utan tvekan, fortsätta med den. Alla anställda är inställda på att företaget kommer bli en internationell marknadsledare, säger hon.


Dagens næringsliv har utsett Norges mest framgångsrika företag sedan 2003.

”Årets Gasellföretag” är en utmärkelse som Dagens næringsliv ger i samarbete med Dun & Bradstreet, en ledande global leverantör av beslutsdata och affärsanalys. Dagens næringsliv väljer Gasellvinnare från Gasellföretag i alla Norges kommuner. Kommunvinnaren tävlar också om utmärkelsen ”Årets Gasellföretag” eller ”Årets Gasell”.


Krav på företaget:

· Fyra år eller längre sedan företaget grundades.

· En omsättning på mer än en miljon NOK första året.

· Godkända räkenskaper varje år.

· Företaget måste ha haft ökad omsättning de senaste fyra åren och omsättningen måste ha fördubblats eller mer under samma period.

· Företaget måste ha haft en positivt resultat de senaste fyra åren.CheckWare Gaselle 2021

bottom of page