top of page

Vi rör oss allt närmare patientens behov

Tidigare ville kunderna skaffa CheckWares digitala verktyg för att göra klinikern bättre förberedd när patienten kom på besök. Idag är kunderna lika angelägna att ta reda på om patienten behöver dyka upp överhuvudtaget.

Heidi Blengsli Aabel, VD, CheckWare
Heidi Blengsli Aabel, VD, CheckWare

Klinikerns behov har inte förändrats: Vårdpersonalen behöver fortfarande så mycket relevant information om en patient som möjligt för att ställa rätt frågor när de träffas. Dessutom har klinikern ett behov av att följa upp effekten av behandlingen längs vägen.


Det som är nytt är den ökande flexibiliteten i var och när patienter behandlas och följs upp. Utvecklingen i Norge är ett naturligt resultat av Helse-Norges uttalade mål att flytta delar av behandlingen till hemmet.


Det verkar logiskt att använda den tid som står till ditt förfogande för de patienter som behöver den mest. Om vi genom digital hemuppföljning lyckas etablera ett system där onödig närvaro hos läkare och fulla sjukhus undviks har vi kommit långt.


Dessutom ges patienterna möjligheter att hjälpa sig själva i större utsträckning.


Det är inte alltid det bästa som vinner

Genom att använda digital teknik i vården kan patienter uppnå vinster som större flexibilitet, ökad grad av självaktivitet, mästringstro och en lägre tröskel för att söka hjälp i ett tidigt skede.


Digital hälso- och sjukvård har lika bra effekt som traditionell hälso- och sjukvård, och fler kan följas upp utan att det medför en ökning av resurserna. Detta dokumenteras både genom eMestring (läs: guidad psykologisk behandling via internet i Norge) och användarstyrda öppenvårdskliniker.


Ändå kommer framsteg och modernisering sällan av sig själva, och är åtminstone aldrig gratis. För att påskynda användningen av digitala hälso- och sjukvårdstjänster krävs investeringar och underlättande för att ge fördelar även för hälso- och sjukvårdssektorn.


Om hälso- och sjukvårdssektorn ska öka användningen av digitala hälso- och sjukvårdstjänster måste finansieringssystem införas som gör det ekonomiskt lönsamt för sjukhus att använda den!


Så länge sjukhus bara får betalt när patienter fysiskt dyker upp till läkarbesöket på sjukhuset är det svårt att argumentera för att köerna kan minskas med hjälp av digitala lösningar. Det blir nästan en paradox i att de digitala lösningarna kan göra det möjligt att avslöja vem som faktiskt behöver dyka upp, samtidigt som sjukhusen är ekonomiskt beroende av att patienter dyker upp i lokalerna.


Jag vill ha en riktig sommargåva


Det är dokumenterat att fördelarna med digitala hälso- och sjukvårdstjänster är stora, både för patienter, anhöriga och hälso- och sjukvård. Det vi arbetar med på CheckWare är verkligen meningsfullt.


Vi vet också att vi om några år kommer att ha brist på vårdpersonal som kan ta hand om alla som är sjuka. Jag vill därför ha en sommargåva: påskynda införandet av finansieringssystem som gör det ekonomiskt lönsamt för hälso- och sjukvårdssektorn att tillhandahålla digitala hälsotjänster till den målgrupp som verkligen behöver det mest, nämligen patienterna.


Först när detta är på plats kommer hälso- och sjukvårdssektorn verkligen att dra nytta av de digitala hälso- och sjukvårdstjänster som redan finns, men som för närvarande endast erbjuds på vissa platser och till ett litet urval av patientgrupper. Ökningen av användningen av digitala hälso- och sjukvårdstjänster har ökat kraftigt, men den är för närvarande bara en droppe i havet av den potential vi ser.


Alla patienter förtjänar att vi arbetar så hårt som möjligt för att få så nära som möjligt till att uppfylla deras behov.


Trevlig sommar!


- Heidi Blengsli Aabel, VD, CheckWare

Comentarios


bottom of page