top of page

Sex miljoner skattningsformulär via CheckWare

Det råder ingen tvekan om att fler och fler vårdgivare ser fördelarna med att inkludera patienter mer i behandlingen. Digitala hälsotjänster kan bidra till att behandlingen blir mer tillgänglig för patienten, och kan öka patientdeltagandet genom att patienten svarar på digitala skattningsformulär från där de befinner sig.


Varje dag besvaras tusentals skattningsformulär genom CheckWare i Norge, Sverige och England. Skattningsformulären kan besvaras var som helst ifrån, och minskar behovet för att patienter kommer på fysisk konsultation när det inte behövs. Samtidigt kan digitala skattningsformulär hjälpa vårdpersonal att vara bättre förberedda när patienter kommer på besök, eftersom patienterna har svarat på formulär i förväg.


Sensommaren 2021 kunde vi meddela att 5 miljoner digitala undersökningar hade utfärdats i CheckWare. Den gången skickade vi en festtårta till Lovisenberg DPS.

I december 2021 kunde vi återigen fira en milstolpe, då 400 000 respondenter hade använt CheckWare för digital självrapportering.


Nu har vi ännu en anledning att fira!


Den 19 februari 2022 nådde vi återigen en milstolpe när skattningsformulär nummer 6 miljoner i CheckWare utfärdades av Unicare Steffensrud. Vi skickade därför en festtårta till Unicare Steffensrud.


På mindre än sex månader har våra kunder skickat ut en miljon digitala skattningsformulär till patienter och dess anhöriga, och antalet patienter och anhöriga har ökat till mer än 437 000.


Unicare Steffensrud är ett rehabiliteringscenter i Vestre Toten i Norge, och ingår i det privata hälsoföretaget Unicare, som tillhandahåller specialisthälsotjänster inom tvärvetenskaplig specialisering, rehabilitering och behandling av alkohol- och drogproblematik

Comments


bottom of page