Nätbaserade behandlingsprogram

Nätbaserade behandlingsprogram lämpar sig mycket väl för behandling på distans. eMestring visar vägen och tack vare nätbaserade program kan man behandla tre till fyra gånger så många patienter med samma resurser och kvalitet.

Terapeutvägledd internetbehandling vid psykiska problem hålls idag lika högt som vanligt psykologisk behandling. Metoden kan därmed tas i bruk vid alla Norska sjukhus.

Patienterna får större möjlighet att lindra sjukdomen på ett enklare sätt, och kan helt enkelt genomföra enkla tester och undersökningar på begäran av vårdpersonal utan att besöka en hälsoinstitution.

Vårdpersonal kan lägga största delen av sin tid på direkt patientbehandling. Cheferna kan erbjuda skräddarsydd och effektiv behandling för individen i form av digital distansuppföljning.

 

Digital patientdeltagande innebär att patienten kan delta i sin egen behandling digitalt, när som helst och var som helst. Dessutom bidrar våra onlinebehandlingsprogram fler patienter att få den hjälp de behöver. Win-Win-Win för alla inblandade.

 ​

CheckWare erbjuder programvara som gör det möjligt att digitalisera ett behandlingsprogram på det här sättet. På samma sätt som vi har digitala distributionsrättigheter till kartläggningar, ingår vi distributionsavtal med rättighetsinnehavare av behandlingsprogram, så att fler kan ta del utav tjänsterna.