top of page
kliniker som arbetar digitalt

Nätbaserade behandlingsprogram

Nätbaserade behandlingsprogram lämpar sig mycket väl för behandling på distans. Tack vare nätbaserade program kan man behandla tre till fyra gånger så många patienter med samma resurser och kvalitet.​

Patienterna får större möjlighet att lindra sjukdomssymtom, och kan enkelt genomföra tester och undersökningar på begäran av vårdpersonal utan att besöka en mottagning. Detta gör sjukvården mer tillgänglig för patienterna.

Vårdpersonal kan lägga största delen av sin tid på direkt patientbehandling. Vårdpersonalen kan erbjuda skräddarsydd och effektiv behandling för individen i form av digital distansuppföljning.

Digital patientdeltagande innebär att patienten kan delta i sin egen behandling digitalt, när som helst och var som helst. Dessutom bidrar våra onlinebehandlingsprogram till att fler patienter får den hjälp de behöver. Win-Win för alla inblandade.

 ​

CheckWare erbjuder programvara som gör det möjligt att digitalisera ett behandlingsprogram på det här sättet. På samma sätt som vi har digitala distributionsrättigheter till skattningsformulär, ingår vi distributionsavtal med rättighetsinnehavare av behandlingsprogram, så att fler enkelt kan ta del utav tjänsterna.

bottom of page