top of page

Epworth Sleepiness Scale

Publicerad

1 december 2023

Användningsområde

Allmän hälsa, Sömnstörningar

Kortnamn

ESS

Målgrupp

Vuxna

Epworth Sleepiness Scale

Version 2.0 av ESS – Epworth Sleepiness Scale finns nu tillgänglig i CheckWares kartläggningsbibliotek. Formuläret används för att bedöma grad av dagsömnighet.

bottom of page