top of page

Penn State Worry Questionnaire

Publicerad

18 januari 2024

Användningsområde

Mental hälsa, Ångest

Kortnamn

PSWQ

Målgrupp

Vuxna

Penn State Worry Questionnaire

Version 3.0 av PSWQ – Penn State Worry Questionnaire finns nu tillgänglig i CheckWares kartläggningsbibliotek. Formuläret används för att mäta individers tendens att oroa sig överdrivet.

bottom of page