top of page

Brief Coping Orientation to Problems Experienced

Publicerad

29 februari 2024

Användningsområde

Mental hälsa

Kortnamn

Brief COPE

Målgrupp

Vuxna

Brief Coping Orientation to Problems Experienced

Version 2.0 av Brief COPE – Brief Coping Orientation to Problems Experienced finns nu tillgänglig i CheckWares kartläggningsbibliotek. Formuläret används för att kartlägga copingstrategier, dvs. olika sätt människor responderar på stress.

bottom of page