top of page

Hospital Anxiety and Depression Scale

Publicerad

25 januari 2024

Användningsområde

Mental hälsa, Ångest och depression

Kortnamn

HADS

Målgrupp

Ungdom, Vuxna

Hospital Anxiety and Depression Scale

Uppdaterad version 5.0 av HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale finns nu tillgänglig i CheckWares kartläggningsbibliotek. HADS är ett självrapporteringsformulär som används för att mäta allvarlighetsgraden av ångest- och depressionssymtom.

bottom of page