top of page

Stärker innovation genom satsningar på långsiktig forskning

Hos CheckWare står innovation högt upp på prioriteringslistan, och vi tror att innovation inom hälsotjänster kommer förbättra behandlingen av tusentals patienter i Norge. Därför är vi stolta över att vara samarbetspartner med ”Forhelse”, ett forskningscentrum för digitala psykiska hälsotjänster.

Tori Almaas, Rådgivare i CheckWare
Tori Almaas, Rådgivare i CheckWare

”I Forhelse kommer forskare, hälsotjänster, näringsliv och slutanvändare (patienter, kliniker) tillsammans öka användandet av hållbara, tillgängliga och effektiva digitala psykiska interventioner. Detta gör vi genom operationalisering av ett innovationsramverk för tidig hälsoteknologivärdering, kliniska och ekonomiska evalueringar och utforskning av implementeringsstrategier. Forhelse samlar de fem mest ambitiösa och relevanta e-hälsoverksamheterna i Norge, fyra nationella och internationella ledande forskargrupper inom innovativa digitala hälsotjänster, fem offentliga hälsotjänster med nationellt ledande positioner inom digitalisering, en privat icke-professionell hälsotjänst som integrerar psykiska och somatiska hälsotjänster, och terapeuter och patienter med förstahandserfarenhet av digitala interventioner.”
Vill nå 20 % ökat användande av digitala hälsotjänster

Forskningscentret är en del av ”Senter for Forskningsdrevet Innovasjon” och leds av ”Helse Bergen”. Det huvudsakliga syftet med ”Forhelse” är ökat användande och ökad effekt av digitala psykologiska hälsotjänster. Detta ligger väl i linje med CheckWares vision om att patienter över hela världen ska få mer effektiv hjälp genom digitala hälsotjänster.


Målet för ”Forhelse” är att innan 2025 ska användandet digitala psykologiska interventioner ha ökat till 15 %, och innan 2030 till 20 %. Detta för att förbättra den psykiska hälsan hos befolkningen.


CheckWare bidrar med sina styrkor

I ”Forhelse” ska CheckWare under åtta år delta i två arbetspaket. I det ena arbetspaketet ska kostnadseffektiviteten i eMeistring undersökas på CheckWare-plattformen. I det andra arbetspaketet ska effektiva implementeringsstrategier på Mage-tarmskolan och eMeistring undersökas, både levererade på CheckWare-plattformen.


En stor del av CheckWares bidrag kommer bestå av att säkerställa att inhämtning av data till centrets forskning kan göras på smidigast möjliga sätt, via våra lösningar. Därutöver kommer CheckWare bidra med rådgivning och medförfattarskap i ett av underprojekten. Detta ger CheckWare möjligheten att vara med delaktig i forskningen.


- Som leverantör av lösningar för vägledda Internetbehandlingar är vi måna om att det bedrivs mer forskning inom det här fältet för att tydliggöra vilken effekt detta har jämför med mer traditionella behandlingsmetoder. Vi är också intresserade av vilken kostandsnytta detta har för de som använder våra lösningar för dessa ändamål. Målet för CheckWare är att så många patienter som möjligt ska få möjligheten att delta i digital behandling. Vi behöver därför mer dokumentation som visar att våra lösningar har god effekt för både patienter och hälsosektorn, säger Tori Almaas. Hon är rådgivare i CheckWare.


Bland CheckWares värderingar finner du ”Vi är pålitliga. Vi är innovatörer. Vi levererar kvalitet.”. Forskning på produkterna som CheckWare levererar har därför stort värde, eftersom vi då kan förstå behovet patienter och hälsopersonal har, och ytterligare vidareutveckla vår lösning på bästa sätt.


Läs mer om Forhelse här.

Läs mer om CheckWares samarbete med Forhelse här.

תגובות


התגובות הושבתו לפוסט הזה.
bottom of page