top of page

Vi i CheckWare är redo för nästa fas

Alla hälsoföretag i Norge använder nu CheckWare inom psykisk hälsa och beroendeproblematik. Inköpsbeslut togs under 202 och på rekordtid implementerades lösningen under 2021. Som marknadsledare i Norge är vi nu redo att expandera internationellt. Vi ser fram emot det krävande jobbet och vet att framgång utanför våra gränser också vill stärka kvaliteten på vår nationella verksamhet.

Heidi Blengsli Aabel, CEO CheckWare
Heidi Blengsli Aabel, CEO

Digital mognad, förankring hos ledningen och duktig personal med stort kundengagemang. Samtliga har varit direkt avgörande faktorer för att ha kunnat implementera lösningen hos alla hälsoföretagen. Implementeringsprocessen har skett under 9 månader – det är vi väldigt nöjda med. Förutsättningen för expansionen är en säker och stabil produkt, samt dedikerade, duktiga kollegor i CheckWare som tillsammans har gjort att vi lyckats med en ambitiös, nationell utrullningsplan. (Läs hela artikeln här)


Nu är vi klara för det som verkligen räknas:

Att vara en dedikerad samarbetspartner till kunderna så att de snabbast möjligt kan erbjuda mest möjliga patienter att delta digitalt i sin egen behandling. Vi är också klara för ett ännu större steg: att exportera CheckWare-lösningen till andra marknader.


På plats i Sverige


Avtalet är redan etablerat med Region Jönköpings län. Den svenska hälsoregionen önskade centralisering av inköp och användande av digitala hälsotjänster inom psykiatri och psykometriska tester. ”Partnerskapet med CheckWare känns väldigt genuint, ärligt och bra”, säger en representant från den svenska organisationen till oss (läs hela artikeln här). När allt kommer omkring är denna transparenta relation med ömsesidig tillit det viktigaste för CheckWare.


Det gäller oavsett vilka aktörer vi ingår avtal med.


Vi är dedikerade till våra kunder. Vi ska vara pålitliga och använder innovation för att leverera kvalitet. Därför kommer vi aldrig glömma våra existerande kunder när vi nu utvidgar vår verksamhet och skaffar oss nya. Vi har levererat lösningar för digital patientinvolvering sedan 2007 och har kontor i Norge, England och Polen. Och nu också i Sverige.


Ett dotterbolag med lokalt anställd personal finns numera i Göteborg. CheckWare AB leds initialt från Norge. Vår vision är fortsatt att patienter över hela världen ska få mer effektiv hjälp genom digitala hälsotjänster. Vi menar verkligen att de värden vi etablerat och efterlever i Norge, är viktiga att med internationellt.


Universellt behov av digital patientmedverkan


Vi har en obeveklig tro på att patientinvolvering bör införas digitalt över hela världen. Det finns ett universellt behov att komma närmare patienterna, som inte är begränsat till de nordiska länderna. Samtidigt är vi självklart ödmjuka nog att erkänna att vi har mycket att lära. Kombinationen av ödmjukhet, entusiasm och ett stort engagemang för att förstå kundernas behov blir viktigt när vi expanderar.


Men det allra viktigaste med internationaliseringen er att exporten av en solid, norsk lösning inom hälsoteknologi totalt sett gör oss till en mer robust aktör. Vi har som ambition att vidareutveckla produkten och tjänsterna vi tillhandahåller, och kan också på allvar börja hämta inspiration och kunskap också från andra länder.


Våra egen personal är väldigt bra på inlärning och den inre drivkraften att ständigt utveckla sig personligen och fackligt är till synes ostoppbar.


Det kommer också stärka oss när vi samtidigt satsar inom somatiken i Norge. Här har vi också som mål att bli marknadsledande. Detta gör hela verksamheten trygg på att nästa fas blir minst lika spännande som de 13 föregående åren som passerat sedan vi startade med digital patientinvolvering.Heidi Blengsli Aabel

Verkställande direktör i CheckWare

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page