top of page

Rörd och stolt över att kartläggning nummer tio miljoner registrerats i Vestfold

DPS Vestfold är den största DPS:en i Norge. Så det är kanske bara naturligt att milstolpen på tio miljoner inträffar där - här genomförs hela tiden många vuxenpsykiatriska utredningar. "De anställda blev väldigt glada när de fick tårta idag, faktiskt lite stolta", säger Mette Balandin, rådgivare inom ICT på eHälsosektionen.


Från vänster: Caroline Benedicte Foldvik, Kenneth Pettersen, Mette Balandin, Anita Solly
Från vänster: Caroline Benedicte Foldvik, Kenneth Pettersen, Mette Balandin, Anita Solly

Sjukhuset i Vestfold har en lång historia och är idag lokaliserat på flera platser. Huvudverksamheten ligger i Tønsberg. De har cirka 4 100 heltidstjänster och totalt 5 400 anställda. De är också veteraner i CheckWare-sammanhang, och ICT-rådgivaren Mette Balandin har varit med dem hela vägen.


- "Jag var involverad i kartläggning nummer ett på Sjukhuset i Vestfold 2017. Det skedde här på DPS Vestfold i Sandefjord. Jag minns att det var en patient på vårdavdelningen som svarade på SCL 90. Jag pratade med avdelningschefen Arild Aasen, som var ansvarig vid den tidpunkten. Han ringde mig så fort de visste att svaret hade kommit: "Nu är du historisk", sa han. Det fick mig att gråta lite", säger Mette.


Nytt arbetsflöde utan papper

Vi spolar fram sju år till nutid. DPS Vestfold fortsätter att skriva historia. Kartläggning nummer tio miljoner heter "LOVEPROM - VELKOMMEN", och formuläret fylldes i i samband med behandlingen "Psykisk hälsa och missbruk".


Mette Balandin, IKT-rådgivare på Vestfold Sykehus
Mette Balandin, IKT-rådgivare på Vestfold Sykehus

"Det är här vi har använt CheckWare längst. Alla formulär var pappersbaserade innan vi började och vi fick använda lite övertalning för att få med oss klinikerna i början. De var vana vid att dela ut pappersformulär och göra sina strukturerade intervjuer på papper, poängsätta själva och skriva anteckningar och eventuellt skanna in grafer etc. Många ville kanske inte besvära patienterna med digitala lösningar och tyckte förmodligen att papper var enklare."


Mette Balandin säger att stämningen började förändras för några år sedan.


- "Det hände något när vi startade LOVEPROM (DelMedMeg-projektet). Vi började få en hel del systematiska kartläggningar i förväg. Vi motiverade dem hela tiden genom att berätta att de svar de fick skulle hjälpa dem vid deras första möte, ge kunskap om patienten och vässa eventuella frågor som behandlaren kunde ha. Med tiden blev det mycket tydligt för klinikerna att detta faktiskt hjälpte", säger hon.


Snabb tillväxt inom somatisk vård

Kathrine Berntsen är IKT-rådgivare på Sjukhuset i Vestfold. Hennes roll är att vara länken mellan den tekniska miljön och klinikerna. Hon har varit mest involverad i den somatiska delen och hennes första möte med CheckWare var när hon använde det inom den somatiska vården i Vestfold, inklusive ett innovationsprojekt om ett eKols-projekt och ett virtuellt hemsjukhus för barn.


Här kan du läsa mer om digital uppföljning av prematura barn på Sjukhuset i Vestfold (not: artikeln är på norska): https://www.checkware.no/virtuelt-hjemmesykehus-siv4


Kathrine Berntsen, IKT-rådgivare på Vestfolds sjukhus
Kathrine Berntsen, IKT-rådgivare på Vestfolds sjukhus

- "Idag har vi faktiskt flest förfrågningar inom somatisk vård, inte minst när det gäller somatiska vårdförlopp inom digital uppföljning i hemmet och inom fokusområden kring brukarstyrda öppenvårdsmottagningar. Vi har blivit mer digitalt mogna. Dessutom har samarbetet med CheckWare som leverantör blivit smidigare med åren. Hastigheten har ökat, inte minst för att användarna förväntar sig att tjänsterna ska levereras snabbare", säger hon.


 

- Sjukhuset har beslutat att öka sin interna kompetens om CheckWare. "I dagsläget har vi resurser som kan upprätta planer, ta fram frågeformulär och sätta upp processer, så vi är ganska självgående. Det är väldigt viktigt, eftersom vi vill ha ett nära samarbete med våra kliniker", säger hon.


Idag är det fem personer på sjukhuset som arbetar dedikerat med CheckWare, vid sidan av andra arbetsuppgifter på sjukhuset.


- "Vi ser ett stort värde i mötet med klinikerna, att vi själva snabbt kan göra förändringar i lösningen. De ger oss omedelbar feedback och vi har kunnat göra justeringar längs vägen, vilket har varit mycket värdefullt! Det har också gjort det möjligt för oss att snabbt sätta upp nya program om det har funnits brådskande förfrågningar", säger hon och förklarar att det tidigare rådde ett mer traditionellt projekttänkande.


- "Det kunde ta upp till ett år innan vi vågade släppa något i produktion, medan vi i det senaste processen arbetade intensivt under fyra veckor. Vi har försäkrat klinikerna om att vi redan har förbättrat lösningarna en gång. Det är nog lite ovant för många av de kliniker vi arbetar med, men de inser att det här är ett mycket effektivare sätt att utveckla digitala lösningar på", säger Kathrine.


Samarbete mellan olika sjukvårdsorganisationer

Ett av CheckWares viktigaste mål är att kunderna ska lära av varandra och använda olika lösningar löpande. De vill helt enkelt ha mer självbetjäning. I Helse Sør-Øst har man byggt upp ett nätverk med en aktiv chattkanal där de olika medlemmarna kan ställa frågor till andra vårdgivare och direkt få svar på om det redan finns lösningar inom specifika områden.


- "Är det någon som har något om det här?", kan jag skriva. Då får man snabbt svar på var de befinner sig i processen: Om det bara är en projektidé de arbetar med, om de arbetar med ett specifikt projekt, har färdiga lösningar etc.", säger Kathrine Berntsen och förklarar att de tar över processer från varandra som de sedan anpassar till lokala behov.


- "Jag börjar alltid med att kolla vilka andra företag som har gjort något som liknar det vi planerar. Det finns ofta andra som har löst just det här behovet. Vi tänker väldigt lika mellan sjukhusen, så det är dumt att vi bygger upp något från grunden om andra redan håller på att utveckla samma sak. Patienterna på vårdinrättningarna är ju trots allt inte så olika", säger hon.


Tårta för att fira kartläggning nr 10 miljoner via CheckWare
Tårta för att fira kartläggning nr 10 miljoner via CheckWare

Mette säger att situationen bland klinikerna nästan har förändrats fullständigt, jämfört med när de började arbeta med CheckWare för sju år sedan. "Idag finns det otåliga medarbetare som hela tiden frågar efter nya digitala lösningar.


- Just nu väntar de på några digitala formulär som specialistmottagningen ännu inte har släppt. De inser att det tar lång tid att göra samma sak på papper och vill ha det överfört till en digital lösning så snart som möjligt. "Att ha det digitalt innebär att det också går direkt in i journalen, istället för att ha en massa papper som ska scannas. Det tar både längre tid och är mycket mer sårbart", avslutar Mette.


(not: denna artikel är översatt från norska)

Comments


bottom of page