top of page

Användandet av CheckWare tar ordentlig fart – Patient nummer 500 000!

Från november 2019 har antal patienter, som har använt CheckWare till digital självskattning, dubblerats. Och bara sedan november förra året har 100 000 patienter tillkommit. Patient nummer 500 000 var en deltagare i en distansbehandling av spelmissbruk hos Sykehuset Innlandet. – Det är glädjande att se utvecklingen i bredden av tillämpningsområden där lösningen används, säger COO i CheckWare, Frode Næss.


I början av augusti passerade vi en halv miljon patienter i CheckWare, och en tårta är redan skickad till Sykehuset Innlandet. Den mottogs av rådgivare Jo Andreas Rolstad och två behandlare, vid avdelningen för distansbehandling av spelmissbruk, med glädje.


- Det var lite överraskande att det var vi, organisationsmässigt är vi relativt små, med endast två behandlare. Hittills i år har vi drygt 225 anmälda deltagare, det är ju en liten del av 500 000. Samarbetet med CheckWare startade innan pandemin, men det var först i december förra året som vi verkligen kom igång med lösningen, säger han.


Tårta till Jo Andreas Rolstad och de andra behandlarna vid Sykehuset Innlandet
Tårta till Jo Andreas Rolstad och de andra behandlarna vid Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet tillhandahåller en behandling som består av skriftliga arbetsuppgifter och terapeutiska telefonsamtal. Behandlaren ringer vid avtalade tider, en gång i veckan. Målgruppen är personer över 18 år som har problem med spelmissbruk, som involverar pengar. Erbjudandet är nationellt och gratis. All behandling är telefonbaserad i kombination med nätbaserade uppgifter.


Sänker tröskeln för att delta i behandlingen


- Den moderna plattformen vi nu har etablerat med hjälp av CheckWare ökar engagemanget. Det finns förväntningar på användarvänlighet när man digitaliserar en tjänst. Ny teknik och en ”fräschare” presentation påverkar förstaintrycket och lämnar efter sig en känsla av att behandlingen är fackligt uppdaterad. I vårt fall verkar detta ha påverkat och kan bidra till att sänka tröskeln för att deltagare ska anmäla sig, säger Rolstad, som informerar om att det är personer i alla åldrar och samhällsskikt som har problem med spelmissbruk som involverar pengar.


Spelmissbruk dominerar livet för den som drabbas och får ofta konsekvenser för både familj, arbete och sociala aktiviteter. Problemen kan leda till att sparkapital försvinner och konton töms. Räkningar betalas inte och ökad skuld tynger ner situationen ytterligare.


- Den fart vi har upplevt efter att samhället har öppnat upp efter pandemin har varit formidabel. Det är väntetid, och vi kämpar med kapaciteten för att ge alla som söker en plats. Jag är ganska säker på att en av orsakerna är att folk i alla åldrar har fått en anledning till att sitta hemma i över två år, säger han.


CheckWare bidrar

Frode Næss, COO, CheckWare
Frode Næss, COO, CheckWare

- Detta är en ny milstolpe för oss, och det är spännande att gruppen för spelmissbruk bidrar till växten. Vi strävar efter att leverera bästa möjliga kvalitet i alla led, och ökningen visar tryggheten i att använda lösningen ökar bland patienterna. Med den bredden vi ser i användningen nu, till exempel genom gruppen av patienter som använder distansbehandling av spelmissbruk, passar CheckWare in i större delar av arbetet hos användarna, och vi anpassar lösningen till de olika situationerna, säger CheckWares Frode Næss.


Enkelt att applicera på nya områden


Behandlingen, som alltså består av terapeutiska telefonsamtal med behandlare, kombinerat med uppgifter som CheckWare bidrar med, harmonierar väldigt bra med CheckWares principer och värderingar relaterade till distansbehandling.


- Patienterna kan svara när de själv önskar, tempot kan anpassas deras livssituation, samtidigt som vi kan skräddarsy utbudet med digitala lösningar för varje enskild deltagare. BankID-inloggningen säkerställer deltagarnas identitet på ett bra sätt. De upplever att det är tryggt att använda den digitala lösningen. Vi är ju väldigt noga med personlig integritet och IT-säkerhet, säger Rolstad.


- CheckWare har levererat på ett bra sätt och stöttat oss från starten av projektet, säger rådgivaren som påbörjade sin tjänst i februari 2020.


- Det som är fint med den nya plattformen, är att det finns möjligheter att vidareutveckla till fler behandlingsformer, som eftervård och dataspelsberoende. Skulle jag önska något, skulle det vara att CheckWare gör det enklare att vidareutveckla utbudet i programvaran, så att tröskeln blir lägre att bredda behandlingsutbudet, avslutar han.

Comments


bottom of page