top of page

Alla hälsoregioner i Norge använder nu CheckWare till digital patientmedverkan

”Helse Midt-Norge” ingår ett långsiktigt avtal med CheckWare inom digital patientinvolvering. Avtalet gäller både psykisk och somatisk sjukvård, med ett värde på 30 miljoner kronor. – Vi hoppas se de positiva effekterna av att alla fyra hälsoregioner har valt samma verktyg. Det ligger i linje med stadsrådens önskan om att få ut hälsotjänsterna till användarna, och viktigt för att etablera patienternas hälsotjänster, säger IKT-chef i Helse Midt-Norge, Per Olav Skjesol.


- Detta har jag väntat länge på! Det säger klinikchef Elin Ulleberg vid kliniken för psykisk sjukvård och allmän rehabilitering och säkerhet på St Olavs Hospital.


- I grund och botten har det varit alltför lite systematik vad gäller att inhämta strukturerad data när det kommer till användareffekt och tillfredsställelse med hälsovården. Att ingå ett regional avtal med CheckWare, som ger tillgång till sådan testinfrastruktur, innebär goda nyheter för patienterna, och för vidareutvecklingen av tjänsterna, menar hon.


CheckWare utvecklar tjänster som ska göra vardagen väsentligt enklare och bättre för vårdpersonal och patienter. Företaget är marknadsledande inom lösning för digitala hälsotjänster. Ambitionen på sikt är att bli en betydande internationell aktör inom digital patientinvolvering.


Alla hälsoregionerna i Norge har nu avtal med CheckWare.


Lägre kostnader och kompetensspridning

- Det är några klara fördelar med att alla fyra hälsoregioner har valt ett rikstäckande dataverktyg. Det bidrar till att standardisera hälsotjänsterna mellan regionerna. Att vi nu alla jobbar på samma plattform kommer också minska utvecklingskostnaderna och vi kan dra nytta av gemensam kompetens och erfarenhet, oavsett om du jobbar med patienter i nord, syd, ost eller väst, säger Per Olav Skjesol.


Avtalen som har ingåtts är resultatet av en avsiktsförklaring att kartlägga alternativa leverantörer av samma lösning. Inga andra aktörer anmälde sig och därmed gick Helse Midt-Norge in i förhandlingar med CheckWare om ett långsiktigt avtal.- Vi har använt en del av IT-lösningarna tidigare och har velat få ett regionalt avtal på plats, som täcker alla behov. Det har varit olika avtal i olika företag, det är mycket bättre med en konsolidering av avtalsfloran. Det har varit lite fragmenterat mellan fackområden och företag. Det är viktigt för oss att ha kostnadskontroll generellt på IKT-verktygen. Med ett gemensamt avtal och ett gemensamt abonnemang får vi översikt, samtidigt som det blir flexibelt internt i organisationen. Vi uppnår stordriftsfördelar både på drifts- och kostnadssidan, säger Skjesol.


Bättre översikt för både patienter, behandlare och företag

CheckWares lösning för att patienterna kan delta digitalt i egen behandling och ta mer ansvar för sin egen hälsa. Kunderna får en effektivare insamling och uppföljning av hälsoinformation. Med liknande avtal inom psykisk sjukvård, behandling inom drogmissbruk och somatik över hela landet blir det med tiden många expterter på kartläggning av patienterna, inklusive de löpande värderingarna av när de behöver komma till läkaren.


- Patienterna kan sitta i lugn och ro hemma och fylla i information som ger en bättre start på utredningen. Det ger också möjlighet att använda mätverktyg för olika symtom vilket ligger till grund för att evaluera behandlingen tillsammans med kliniker. Detta är värdefulla verktyg som kan förstora informationsunderlaget när det ska tas beslut i ett patientförlopp. Klinikern kan också få tillgång till olika verktyg som är speciellt riktade mot patientens problematik och/eller behandlingsmetod, upplyser Ulleberg och berättar vidare varför detta är så viktigt för hälso-Norge.


- Ett regionalt avtal har också mycket att säga om den vidare tjänsteutvecklingen i vår region. Potentialen för att inhämta systematisk respons från patienterna och övervaka effekterna av tjänsterna är äntligen tillgängliga. Det kommer ge vårdtjänsterna värdefull kunskap om huruvida vi klarar att hjälpa patienterna och vilka patientgrupper vi behöver jobba med att förbättra tjänsteutbudet till, säger hon.


Genomslag i hela hälso-Norge

- Vi är otroligt glada för att vi har nu har ett regionalt samarbetsavtal med Helse Midt-Norge. Redan från start har pionjärer i Helse Midt-Norge sett potentialen och nyttor i våra lösningar. Deras tro på oss och de tidiga avtalen som ingicks gjorde att vi kunde satsa vidare. Nu har alla fyra hälsoregionerna i Norge köpt CheckWare. Det betyder att patienter i hela landet kan delta digitalt i sin egen behandling, säger verkställande direktör i CheckWare, Heide Blengsli Aabel.

Säljdirektör Anders Melby i CheckWare är helt säker på att digitala hälsotjänster i hemmet kommer öka framöver.

- Nu är det infört ett finansieringssystem som stödjer digital patientinvolvering. Detta gör det enklare för sjukhusen att använda CheckWare som en del av sina hälsotjänster. För patienterna innebär det möjlighet för större involvering i sin egen hälsosituation. För sjukhusen innebär det effektivare resursutnyttjande och de får dataunderlag för kontinuerlig förbättring av tjänsteutbudet, menar han.Ulleberg menar att det nu är upp till ledningen i de olika hälsoföretagen att nyttja de stora möjligheterna som det regionsövergripande avtalet medför:


- Nu ligger utmaningen hos ledningen hos vårdtjänsterna. De behöver enas kring vad som kan vara bra kvalitetsindikatorer för olika verksamhetsområden. Om man kan komma överens huruvida det är förnuftigt att mäta effekten av behandling av till exempel allmänpsykiatrisk poliklinik med hänsyn tagen till symtomutveckling, funktionsnivå, livskvalitet och tillfredsställelse hos patienten, kommer vi sitta på värdefull kunskap som kan underlätta kompetensplanering, ledning och främja erfarenhetsutbyte mellan avdelningarna. Bättre kvalitetsindikatorer kan bidra till att säkerställa myndighetens mål om likvärdiga hälsotjänster, menar hon.

ความคิดเห็น


ปิดการแสดงความคิดเห็น
bottom of page