top of page

5 miljoner CheckWare-kartläggningar

Digital patientinvolvering är i fokus, och vi hoppas att det är en utveckling som kommer fortsätta. Patienten står i centrum och vi i CheckWare märker att fler och fler vårdgivare efterfrågar verktyg som ökar patientens involvering.

Anställda på Lovisenberg DPS
Anställda på Lovisenberg DPS


Många av våra kunder upplever att patienten får hjälp snabbare, men också att kvaliteten i behandlingen blir bättre när patienten deltar mer aktivt i processen.


Fram till idag har över 370 000 patienter givit information om sitt hälsotillstånd och synliggjort sina behov genom CheckWare, utan att faktiskt behöva besöka behandlingsplatsen.


Dessa patienter har genom att använda CheckWare besvarat kliniska kartläggningar där de berättar för vårdpersonal om hur de mår. Detta görs digitalt på mobiltelefon, dator eller läsplatta – när som helst, var som helst. När patientinvolveringen förenklas ökar också användningen och effekterna blir bättre för alla aktörer i vårdkedjan.


Både i maj och juni skickades över 100 000 kartläggningar ut från CheckWare. Så sent som i juni började nya kunder använda CheckWare och vi förväntar oss en fortsatt stark ökning framöver.


Under sommaren passerade CheckWare gränsen fem miljoner kartläggningar. Gränsen passerades av Lovisenberg DPS, som hör till veteranerna inom digital patientinvolvering med hjälp av CheckWare. Vi på CheckWare uppmärksammade och firade givetvis detta faktum genom att skicka en tårta till Lovisenberg DPS.Sammanlagt har 370 000 respondenter besvarat över 5,2 miljoner kliniska kartläggningar i CheckWare. I genomsnitt är detta ungefär 14 kartläggningar per patient – och givetvis en stor tidsbesparing för såväl patienter som kliniker.


Tidigare hade detta inneburit 14 utskickade pappersformulär, fysiska möten på behandlingsplatsen och mycket administration för både patient och kliniker. Men – den tiden är förbi! Hälsopersonal kan nu spendera mindre tid på administration (som insamling av information, handpåläggning, dokumentation och överföring till journalsystem) och mer tid till patienten!

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page