top of page

400 000 respondenter har använt CheckWare för digital självrapportering

I CheckWare firar vi både små och stora milstolpar. I augusti i år kunde vi meddela att 5 miljoner digitala skattningsformulär hade besvarats av respondenter i CheckWare.

CheckWare-tårta

I slutet av november nådde vi ännu en milstolpe. En respondent på Asker barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagning svarade på sin första bedömning och blev därmed CheckWare-respondent nummer 400 000.


Asker BUP är en del av Vestre Viken Helseforetak, som har använt CheckWare sedan 2016.


Utan våra kunder hade CheckWare inte kunnat arbeta mot vår vision: att patienter runt om i världen ska få effektivare hjälp genom digital sjukvård. Att 400 000 respondenter i Norge och Storbritannien har fått möjlighet att rapportera digitalt, och därmed aktivt ta del av sin egen hälsa, är god anledning att glädjas.


Vi skickade därför Aker barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagning en CheckWare-tårta för att markera milstolpen.


De 400 000 svarande som har använt CheckWare har hittills svarat på mer än 5,6 miljoner digitala skattningar, antingen på mobil, PC eller surfplatta.

bottom of page