400 000 respondenter har använt CheckWare för digital självrapportering

I CheckWare firar vi både små och stora milstolpar. I augusti i år kunde vi meddela att 5 miljoner digitala skattningsformulär hade besvarats av respondenter i CheckWare.

CheckWare-tårta

I slutet av november nådde vi ännu en milstolpe. En respondent på Asker barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagning svarade på sin första bedömning och blev därmed CheckWare-respondent nummer 400 000.


Asker BUP är en del av Vestre Viken Helseforetak, som har använt CheckWare sedan 2016.


Utan våra kunder hade CheckWare inte kunnat arbeta mot vår vision: att patienter runt om i världen ska få effektivare hjälp genom digital sjukvård. Att 400 000 respondenter i Norge och Storbritannien har fått möjlighet att rapportera digitalt, och därmed aktivt ta del av sin egen hälsa, är god anledning att glädjas.


Vi skickade därför Aker barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagning en CheckWare-tårta för att markera milstolpen.


De 400 000 svarande som har använt CheckWare har hittills svarat på mer än 5,6 miljoner digitala skattningar, antingen på mobil, PC eller surfplatta.