top of page

Studio - Simple reports

Academy.jpg.png

OM KURSEN

I den här kursen får du en mer ingående förståelse för CheckWare Studio-verktyget och hur du kan skapa enkla rapporter för dina egenutvecklade formulär och skattningar.

Kursen kommer alltid att hållas på den senaste CheckWare-mjukvaruversionen.

 

Observera att kursen hålls på engelska.

MÅLGRUPP

Kursen är avsedd för dig som har som uppgift att förbereda skattningar och formulär som ska användas i digitala Vårdtjänster på din egen arbetsplats, och som behöver rapporter som ska genereras automatiskt när formuläret tillhandahålls av en patient eller vårdpersonal.

 

Kursen är avsedd för den avancerade användaren hos kunden och är inte riktad till en normal klinikerroll.

FÖRHANDSKUNSKAP

Du bör ha kunskap om CheckWare motsvarade nivån ”Superanvändare – Grundkurs” på CheckWare Academy.

Dessutom är det ett krav att du har genomgått Studio Kartläggningar-kursen genom CheckWare Academy.

 

Du måste ha god IT -förståelse. Du måste också känna till de grundläggande principerna bakom scripting och programmering.

 

Det är en fördel att du har förståelse för syftet med kartläggningar och formulär som du redan använder från CheckWare eller har förberett själv.

Om kursen

I DENNA KURS FÅR DU:

I denna kurs lär du dig att förbereda enkla digitala rapporter om dina redan egenutvecklade formulär och skattningar.

Genom teori, exempel och praktiska övningar lär du dig hur rapporter ska utformas med standarder, förordningar och förfaranden som redan ingår i CheckWare i åtanke.

Du får naturligtvis användbara tips som du kan ta med dig vidare i utarbetandet av kartläggningsrapporter.

KURSTYP

KURSLÄNGD

PRIS

Kursen körs via Microsoft Teams. Det kommer att finnas en hel del teori, flera exempel och många praktiska uppgifter som ska utföras. Det är en mycket stor fördel att du som kursdeltagare har två skärmar tillgängliga. Normalt har vi plats för upp till 8 deltagare per kurs. Detta ger gott om utrymme för uppföljning av varje enskild kursdeltagare längs vägen.

 

Det är ett krav för deltagande att kursdeltagaren har en egen Windows-baserad PC (inte Mac), och att java (JRE) är installerat på den här datorn.

 

Det är också ett krav för deltagande att en separat licens för CheckWare Studio har köpts och använts. Denna licens registreras alltid på en namngiven användare.

1 dag, från 0900-1500.

Priset för kursen är NOK 3990 kr, - ex. MOMS.

 

bottom of page