top of page

Katläggningsplaner

Academy.jpg.png

Om kursen

OM KURSEN

I den här kursen lär du dig att automatisera hela eller delar av en digital vårdtjänst med hjälp av CheckWare. Vi visar dig hur du kan automatisera beslut med hjälp av behandlingsregler.

 

Ta reda på hur du enkelt kan meddela patienten när nya skattningar eller innehåll görs tillgängligt. Se hur enkelt det kan vara att bygga kartläggningsbatterier genom till exempel en studie.

 

Få en god förståelse för hur du enkelt kan frigöra tid för klinikern för mer patientbehandling. Se hur patienter automatiskt kan få tillgång till utbildningsmaterial som en del av behandlingsförloppet.

MÅLGRUPP

Kursen är avsedd för dig som ansvarar för att utveckla eller vidareutveckla digitala vårdtjänster på din egen arbetsplats.

 

Kursen är också anpassad för dig som planerar och genomför forskningsprojekter där automatisk sändning av kartläggningar, meddelande till respondenten, automatisk påminnelse vid behov och korrekt märkning av data är viktigt.

FÖRHANDSKUNSKAP

Du bör ha kunskap om programvaran på nivå med genomförd Superbrukare

grundkurs i CheckWare Academy.

 

Du bör ha grundläggande kunskaper om IT.

 

Det är en fördel att ha förståelse för arbetsprocesser och behandlingsförlopp på din egen arbetsplats och att du vet vilka kartläggningar och formulär du använder.

I DENNA KURS FÅR DU:

Du kommer att lära dig att göra planer i CheckWare som kan automatisera hela eller delar av en behandlingsprocess.

 

Du får lära dig hur du startar ett forskningsprojekt och hur du förenklar användningen av testbatterier.

Du lär dig hur du använder behandlingsregler för att fatta automatiska beslut.

 

Du kommer att se hur du enkelt kan tilldela kartläggningar och innehåll till patienter på ett strukturerat sätt.

Sammantaget ger kursen dig en god förståelse för hur du kan använda det inbyggda processverktyget för att få en mer effektiv användning av CheckWare.

 

Dessutom får du naturligtvis tips och råd om hur du felsöker och testar de planer som görs.

KURSTYP

Kursen körs via Teams eller i ett fysiskt klassrum.

 

Det kommer att finnas en hel del teori och många praktiska uppgifter som ska utföras.

 

Kursdeltagare ansvarar för att ta med egen pc,

 

I de fall där kursen körs via Teams är det en mycket stor fördel att kursdeltagaren har två skärmar tillgängliga.

 

Normalt har vi plats för upp till 8 deltagare per kurs. Detta möjliggör uppföljning av varje enskild kursdeltagare.

KURSLÄNGD

PRIS

1 dag, från 0900-1500.

 

OBS! Så länge myndigheterna avråder från resor eller sammankomster kommer inte fysiska kurser hållas. Vi håller istället digitala utbildningar.

Kursen kostar NOK 3990, - ex. MOMS.

 

bottom of page