top of page
Innføring av checkware janicke madsen.jpg

Haraldsplass satsar på mer digital kommunikation med patienter och anhöriga 

Om artikeln 
 

- Den här artikeln publicerades första gången på haraldsplass.no den 20 januari 2023 av Frida Urheim, kommunikationschef på Haraldsplass Diakonale Sykehus, och vi har fått tillstånd att publicera den igen på våra sidor. 

- ”Med hjälp av digitala formulär är det möjligt att följa patienten närmare utan att patienten måste besöka sjukhuset. Uppföljning av patienten kan ske i hemmet och på så sätt kan man utväxla viktig information vilket sparar tid och resurser för både patienten och sjukhuset”. 

Petter Thornam

Ämnesråd på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Nya sätt att interagera 

Fler och fler patienter behöver läggas in på sjukhus med uppföljning på öppenvårdsmottagningar. Detta gör det viktigare än någonsin att effektivisera och förbättra sätten vi inhämtar uppgifter på samt hur vi kommunicerar med patienterna.
Fagdirektør Petter Thornam - Haraldsplass

Haraldsplass Diakonale Sykehus har sedan 2018 arbetat med att öka användningen av digitala lösningar. Fram till 2022 har arbetet främst riktat sig mot ortopediska patienter men nu ökar sjukhuset användningen av digitala formulär (CheckWare) för flera patientgrupper. 

- ”Med hjälp av digitala formulär är det möjligt att följa patienten närmare utan att patienten måste besöka sjukhuset. Uppföljning av patienten kan ske i hemmet och på så sätt kan man utväxla viktig information vilket sparar tid och resurser för både patienten och sjukhuset”, säger Petter Thornam, ämnesråd på Haraldsplass Diakonale Sykehus. 

Färre kommunikationskanaler 

Anestesiavdelningen på sjukhuset har utvecklat självdeklarationsformulär som alla som ska opereras måste fylla i. Haraldsplass har i samarbete med Helsenorge, leverantören (CheckWare) och HVIKT (Helse Vest IKT) börjat skicka ut dessa formulär via Helsenorge-plattformen. Detta leder till att patienten får färre kommunikationskanaler att förhålla sig till och sjukhuset kan vara säkrare på att patienten får med sig nödvändig information. 

2022 började den medicinska avdelningen skicka ut formulär till patienter med mag-/tarmproblem och till patienter vid hypokondrikerkliniken. Nu börjar Haraldsplass skicka ut frågeformulär till anhöriga till patienter som utreds för demens. 

- ”Genom att involvera anhöriga till patienter med bland annat demens digitalt kan vi få information på förhand. Det innebär även att läkaren kan få veta mer om patientens funktion, sett från anhörigas synvinkel, innan patienten kommer på besöket”, säger ämnesråd Petter Thornam. 

Innføring av CheckWare - Jannike Madsen
Jannike Madsen är en av flera Haraldsplass-anställda som arbetar med projektet ”Digitalisering av patientuppföljning på kirurgkliniken”. Hon ser stora fördelar med den nya lösningen. (Foto: Frida Urheim)

- ”Patienter som rapporterar att de behöver det blir uppringda av en sjuksköterska samma dag. Den här lösningen införde sjukhuset i augusti och vi upplever att patienterna använder lösningen i stor utsträckning och feedbacken om användarvänligheten har varit positiv”,

Petter Thornam

Ämnesråd på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Innovationsprojekt 

2022 fick kirurgkliniken innovationsmedel av Helse Vest för att jobba med vidareutveckling av projektet "Digitalisering av patientuppföljning på kirurgkliniken”. Det här är ett övergripande projekt där man jobbar med att optimera flödet för Haraldsplass kirurgiska patientprocesser. 

- ”I projektet har man, till exempel, utvecklat formulär för alla patienter som genomgår dagkirurgiska operationer för att höra hur det går efter operationen och om patienten behöver kontakt med sjukhuset på grund av exempelvis blödning eller smärta”, säger Petter Thornam. 

- Patienter som rapporterar att de behöver det blir uppringda av en sjuksköterska samma dag. Den här lösningen införde sjukhuset i augusti och vi upplever att patienterna använder lösningen i stor utsträckning och feedbacken om användarvänligheten har varit positiv. 

Utöver detta har man börjat arbeta med att skapa informationsvideor om utvalda dagkirurgiska processer.  

- ”Vi vet att det kan vara utmanande för patienter att få med sig allt som sägs när de är på besök på sjukhuset, men genom att skicka ut information i videoformat kan patienten titta på den så ofta det behövs”, säger ämnesrådet. 

Haraldsplass Diakonale Sykehus 

Haraldsplass är ett av tre stora ej kommersiella sjukhus i Norge. Sjukhuset är en viktig del av det offentliga hälsoutbudet genom driftavtalet med Helse Vest RHF. 

Sjukhuset har ca 900 anställda. 

Sjukhuset erbjuder specialistsjukvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi och radiologi med tillhörande öppenvårdsverksamhet. 

Haraldsplass har varit kund hos CheckWare sedan 2016. 

CheckWare hos Haraldsplass Diakonale Sykehus

CheckWare är ett webbaserat system som skickar ut olika formulär, informationsmaterial och liknande till patienter, så att de kan besvara dem i lugn och ro hemma. Antingen innan de kommer på ett besök eller som en egen konsultation så att de slipper åka till sjukhuset.  

Svaren hamnar i patientens journal och blir tillgängliga för personalen som vårdar patienten. 

Det här är ett system som används av alla företag inom Helse Vest och vissa av lösningarna skapas i samarbete med andra sjukhus och yrkesgrupper. 

Helse Vests användning av CheckWare

Respondentverktyg:

 • Kartläggningar

 • Kartläggningsrapporter

 • Innehållspaket

 • Planer

 • Meddelanden

Verktyg för vårdpersonal

 • Kliniska rapporter

 • Behandlingsöversikt?

 • Behandlingsroller

 • Export av rådata

 • Exportmallar

 • Beslut

 • Administrera respondenter

Systemhantering:

 • Systeminställningar

 • Åtkomstkontroll

 • System-logg

 • Systemrapporter

 • Respondenthantering

 • Vårdpersonalhantering

bottom of page