top of page
trygghet_jw_160112_005.jpg

Önskan om centralisering av inköp och användande av digitala hälsotjänster inom psykiatri och psykologiska tester.

The article is available other languages

norway4.jpg
uk4.jpg

Region Jönköpings län har skrivit på ett avtal med CheckWare inom digital patientmedverkan. 
– Det att samma leverantör kan hantera den digitala helheten har varit avgörande för oss, säger Region Jönköping läns projektledare för inköp och införande, Hans Lafin.

Jönköpings län nu signerat ett större avtal med CheckWare. Regionen önskade centralisering av inköp och användande av digitala hälsotjänster inom psykiatri och psykologiska tester. Hälsoregionen gick ut i upphandling, och CheckWares anbud ledde senare till ett avtal.

 

- Vårt behov var inom psykiatrin där vi använder ett stort antal psykometriska tester. Området har varit ganska ostrukturerat, och vi behövde gå från manuella processer till en helhetlig digital plattform. Denna typ av data gäller under patientdatalagen, så det är viktigt för oss att ha kontroll och översikt, förklarar Hans Lafin, som är projektledare i Region Jönköpings län.

 

Verksamhetsstrateg Sandrah Sollenby i Region Jönköpings län fyller i:

Region Jönköpings Län

Region Jönköpings Län är en svensk hälsoregion för 150 000 invånare i Sverige.

Regionen har cirka 10 500 anställda.

4900 sjukvårdande behandlingar, 1800 läkarbesök på hälsostationer och 1500 läkarbesök på sjukhus i regionen genomförs dagligen.

- Vi har tre vuxenpsykiatriska kliniker, en habiliteringsklinik och en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik inom ramen för projektet. Det att få allt samlat på samma ställe och integrera den digitala informationen med patientjournalen, var viktigt, inte minst för patientsäkerheten.

Först i Sverige

Hans Lafin berättar att regionen i sitt förarbete gjorde ett grundligt jobb med att granska digitala lösningar som har ordning på informationssäkerheten.

 

- CheckWare är i våra ögon en toppleverantör, med höga betyg på alla dessa punkter. Det är en grundförutsättning när vi utvärderar en leverantör, säger Lafin.

 

Sollenby och Lafin medger att det kostat lite extra att vara först ute. CheckWare har ett stort utbud av psykologiska tester som de erbjuder sina kunder. Den svenska regionen har beställt några nya, och alla tester måste anpassas för den svenska marknaden.

 

- Vi känner att vi har CheckWares största uppmärksamhet på detta, de sköter allt rättighetsarbete. Det är många som har ögonen på detta projektet och kollar ifall det blir lyckat eller ej. Partnerskapet med CheckWare känns väldigt genuint, ärligt och bra, säger Sollenby.

 

CheckWare har ett stort jobb när de ska ut på nya, okända marknader. Företaget behöver säkerställa att scheman hålls uppdaterade, skaffa godkännanden och hålla koll på royalties.

 

Hans Lafin tillägger:

- Den enda risken är tidsfaktorn. Vi skall ha en del klart redan i januari 2022. Rättigheter ska bland annat säkerställas med rättighetshavare. Vi önskar ju att projektplanen följs hela vägen, inkluderat den tidpunkt för när olika scheman blir tillgängliga.

- Regionen gjorde ett grundligt jobb med att granska digitala lösningar som har ordning på informationssäkerheten. CheckWare är i våra ögon en toppleverantör, med höga betyg på alla dessa punkter. Det är en grundförutsättning när vi utvärderar en leverantör.

Hans Lafin

Projektledare i Region Jönköping

Enklare vardag för alla

Genom projektet vill regionen minska tiden som läggs på inhämtning av patientrapporterad data från kartläggningsverktyg och psykologiska tester.

Sandrah Sollenby säger att det är glada för att regionen gör detta nu.

 

- Moderna lösningar har länge varit efterfrågat av klinikerna, och de som sitter ute i regionen. Detta är en efterlängtad uppgradering som inte minst vill gynna patienterna. Rent generellt tror jag digitaliseringen är positiv för alla parter, oavsett om det är inom psykisk hälsa eller somatik. Det är viktigt att produkterna och utbudet är skalbart, säger hon.

 

Innan patienterna har tid hos en kliniker, svarar de själv på frågor hemma, på sina egna privata enheter. Det leder till en långt högre grad av patientinvolvering, samtidigt som klinikerna kan komma bättre förberedda till mötena med patienterna.

 

Den automatiskt genererade rapporterna används som kliniskt beslutsstöd, som klinikerna finner i journalen innan konsultationen. Det ger enklare tillgång till insamlade patientrapporterade data, som också kan användas i forskningssyfte.

Säkerheten är viktig

- Det är viktigt att vi använder IT som ett underlättande och säkert stöd i vårt dagliga arbete med patienter. Här ser vi möjligheten att erbjuda en än mer patientsäker och jämlik vård för våra invånare. Med digitala dokument säkerställer vi att rätt underlag används i vårt arbete och vi minskar den administrativa belastningen i systemet både vid utskick, insamling och sammanställning. Det här är resurser som istället kan gå till kontakt med patienter och utveckling av verksamheten, säger sjukvårdsdirektör i Region Jönköping, Micael Edblom.

- Det är viktigt att vi använder IT som ett underlättande och säkert stöd i vårt dagliga arbete med patienter. Här ser vi möjligheten att erbjuda en än mer patientsäker och jämlik vård för våra invånare. Med digitala dokument säkerställer vi att rätt underlag används i vårt arbete och vi minskar den administrativa belastningen i systemet både vid utskick, insamling och sammanställning. Det här är resurser som istället kan gå till kontakt med patienter och utveckling av verksamheten.

Micael Edblom

Sjukvårdsdirektør i Region Jönköping​

Det är offentliga riktlinjer som styr införandet och driften av digitala tjänster. Det innebär att lösningen CheckWare distribueras via servrar i en datahall som Jönköping själva förfogar över. Datan placeras inte i molnet.

 

- I införingsfasen jobbar vi med två spår. Det ena är IT-spåret, inte minst med fokus på säkerhet, och så är det digitaliseringsresan hos våra anställda. Det är väldigt viktigt för oss att de som jobbar med detta dagligen känner att vi får nytta av de nya digitala rutinerna, säger Sandrah Sollenby.

Region Jönköpings Läns användande av CheckWare

Integrationer:

  • Partner API: Cosmic, Folkbokföringsregister

Innehållsdistribution:

  • Innehållspaket

Kartläggningar:

  • Kliniska rapporter

  • Bibliotek

  • Behandlingsroller

Autentisering:

  • Flera inloggningsmetoder

Systemanpassning:

  • Åtkomstkontroll

  • System-logg

  • Respondenthantering

  • Vårdpersonalhantering

bottom of page