top of page

Heidi Blengsli Aabel är utsedd till en av Norges 50 främsta techkvinnor

Abelia och ODA har utsett CheckWares VD, Heidi Blengsli Aabel, till en av de 50 främsta techkvinnorna i Norge. Heidi själv framhåller CheckWares samarbetslöfte ”This is #thewinningteam” som en av huvudanledningarna till att hon och företaget har presterat så bra de senaste åren. – Jag ser mig inte som en förebild, men som en ledare för ett lag som lyckas, säger hon.

För femte året i rad kårar ODA-nätverket (Nordens ledande nätverk för kvinnor i techbranschen) och Abelia (NHO-föreningen för kunskaps- och teknikföretag) Norges främsta kvinnor inom teknikbranschen. De som är aktuella för nomineringarna kan jobba på alla nivåer, men kandidaterna måste samtidigt ha en central teknikrelaterad eller teknikfrämjande roll i verksamheten. Huvudsyftet är att öka andelen kvinnor som jobbar med teknik och ledarskap i näringslivet.- Om jag skulle få stå för något, så skulle det vara att ledarskap är att lyfta fram lagspelarna. Du måste ta varje möjlighet att förstå betydelsen av alla detaljerna vi gör dagligen och hur de bidrar till helheten. Jag har stark tro på att inkludering i både målsättning och genomförande av arbetet är jätteviktig, för då skapar du ett ägarskap till målen och resultaten blir lite bättre varje dag, säger hon i samband med utmärkelsen.


CheckWare har lagt mycket tid de senaste åren på att bygga ett lag och etablera en stabil grundmur, där de anställda ska trivas och känna att de löpande får nya utmaningar. Företaget är värderingsstyrt och lägger lika stor vikt vid nöjda medarbetare och kunder, som finansiella mål.


- Dessa tre delar är tätt sammanflätade. CheckWare ska upplevas som en trygg och spännande arbetsplats. Detta i sin tur ger kunderna en känsla av att de värderas och blir tagna på allvar i alla situationer, säger Heidi.


Det långsiktiga arbetet har resulterat i ett samarbetslöfte med namnet ”This is #thewinningteam”. Mångfald är viktigt hos CheckWare, därför består teamet av både erfarna anställda med teknikkunskap och bakgrund från IT- och hälsosektorn och nyexaminerade. Verksamheten är byggd på en mix av kompetenser där kön, ålder, erfarenhet och bakgrund inte är de viktigaste kriterierna – det viktigaste är istället att alla kan lära av varandras kompetenser och erfarenheter. Heidi menar att verksamheten hon leder länge har bevisat att det är fullt möjligt för teknikverksamheter att attrahera de duktigaste kvinnorna.


Abelia skriver på sin hemsida att förebilderna har fått en mycket större synlighet sedan teknikutmärkelserna startade för fem år sedan. Det har skapat en medvetenhet kring ansvaret man som individ har i att påverka och inspirera folk runt omkring sig.


- Det är viktigt att poängtera att det finns roller i teknikbranschen som inte kräver teknikbakgrund. Begränsa inte urvalet, var istället öppen för alla typer av profiler och

människor. Vi anställer nyexaminerade och vi anställer personer med erfarenhet. Vi anställer duktiga personer, och är öppna för alla typer av profiler. I teknikbranschen finns det en rad roller som inte kräver en ren teknikbakgrund. Det är värderingarna som ligger till grund för verksamheten som vi måste tro på. Förankra dem, följ dem och kommunicera dem – det kan vara ingredienserna i ett framgångsrecept, säger verkställande direktör Heidi Blengsli Aabel.


Du kan se videointervjun här (Norsk):
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page