top of page

CheckWare blir en del av det mest omfattande ramavtalet för digital uppföljning i hemmet i Norge

Det största norska ramavtalet för digital uppföljning i hemmet någonsin tillkännagavs av Helse Sør-Øst förra året. CheckWare är en av sex verksamheter som nu har fått godkänt att leverera lösningar till den stora sjukvårdsregionen. Avtalet gäller under två år, med möjlighet till förlängning med ytterligare två år.


Avtalet underlättar en omfattande uppskalning av digital uppföljning i hemmet, vilket är en viktig del av utvecklingen för att skapa ett hållbart norskt sjukvårdssystem, där man frigör mänskliga resurser som kan ge vård och vara närvarande där de behövs.


– Vi är stolta och glada, säger försäljningsdirektör Kim Mugaas på CheckWare.

Försäljningsdirektör i CheckWare, Kim Mugaas

– Avtalet gör det mycket lättare för alla våra kunder att få inspiration samt skapa och dela sjukvårdstjänster mellan sjukvårdsregioner och sjukhus över hela landet, säger han.


Enklare, snabbare och rimligare för sjukhusen

Regionala ramavtal säkerställer att alla de elva sjukvårdsinrättningarna inom Helse Sør-Øst kan använda de digitala lösningarna från de sex företagen. Utöver CheckWare är det Diffia, Dignio, Tellu, Youwell och Siemens Healthineers som har vunnit anbudet.


– CheckWare används redan av över en halv miljon patienter i hela landet. Det stora antalet välfungerande hälsotjänster inom användarstyrd öppenvård och guidad internetbehandling, som redan skapats med CheckWare, gör att vi ser mycket fram emot fortsättningen, säger Mugaas.


I nyhetsartikeln från Helse Sør-Øst RHF säger Rune Simensen, direktör för teknik och e-hälsa inom Helse Sør-Øst RHF:


– Vi är väldigt nöjda med att ha fått till det här ramavtalet. Det ska göra det enklare, snabbare och rimligare för sjukhusen att ta i bruk nya digitala lösningar som både kan underlätta de anställdas arbete och stärka patientbehandlingen (läs nyhetsartikeln här: https://helse-sorost.no/nyheter/styrker-arbeidet-med-digital-hjemmeoppfolging)


Signifikant positiva konsekvenser

Det finns flera fördelar med att använda digital uppföljning i hemmet;en av dem är ökad behandlingskapacitet genom minskad vistelsetid samt minskat antal inläggningar och öppenvårdskonsultationer per patient. Även klimatavtrycket blir mindre genom ett minskat transportbehov. Dessutom gör digitaliseringen att patienten kan vara mer delaktig, vilket i sin tur kan öka patientnöjdheten.


I ett pressmeddelande från vårdorganisationen Norway Health Tech fastslårCheckWares vd Heidi Blengsli Aabel att detta är en milstolpe för den norska medicintekniska industrin.


Vd i CheckWare, Heidi Blengsli Aabel

– Men först och främst är det glädjande nyheter för patienterna och vårdpersonalen på sjukhusen, som både vill ha men också behöver våra lösningar. Sedan starten har CheckWareskärnverksamhet varit att förenkla insamling och användning av patientrapproterade data. Detta är användbart inom kliniskt arbete, forskning och kvalitetsrapportering, säger hon.


Norway Health Tech, som CheckWare är medlem i, säger att ramavtalet är ett kvitto på att norska leverantörer håller en hög standard.


- Norge har många företag inom digital uppföljning i hemmet som håller hög internationell nivå. Det understryks av detta historiskt viktiga ramavtal. Avtalet banar väg för en väsentlig uppskalning av dessa tjänsteroch vi ser fram emot att företagens tjänster implementeras inom Helse Sør-Øst och gärna även nationellt, säger Norway Health Techs CEO Lena Nymo Helli i meddelandet.


Lär hela pressmeddelandet från Norway Health Tech här:

Kommentare


bottom of page