Alla kartläggningar i en lösning

CheckWare bedriver ett omfattande jobb med att skaffa formella rättigheter och att elektroniskt förvalta alla kartläggningar som används i lösningen.

Vi har distributionsrättigheter till formulären/testerna i lösningen. Om du behöver andra kartläggningar kan vi hjälpa dig skaffa rättigheterna.

 

Om du vill digitalisera egna formulär, tester eller kartläggningar gör vi det åt dig.

Priser och rättigheter

Pris på upprättande och användning av CheckWare baseras på volym och hur funktionsrik lösning man vill ha. Eventuell royalty till rättighetsinnehavaren för användning av tester tillkommer. För vissa tester finns en etableringskostnad eller en årlig avgift utöver royalty. Detta är förbundet med etableringskostnader, översättningar eller fasta avgifter till rättighetsinnehavaren, och varierar beroende på test.

Leveranstid

Distributionsrättigheter

CheckWare AS har distributionsrättigheter till över 1 100 standardiserade mätinstrument och har som mål att kunna erbjuda alla tester och kartläggningar som våra kunder behöver. Samtidigt är det mycket viktigt för oss att ha en bra relation med rättighetsinnehavarna och att kunna vara säkra på att vi erbjuder auktoriserade, kvalitetssäkrade versioner av instrumenten.

Våra kunder kan kontakta support@checkware.com angående tillgängliga kartläggningar.

Vi implementerar fortlöpande, men en viss leveranstid krävs. Leveranstiden varierar och avtalas vid beställning.
 

Kontakta support@checkware.com för mer information.