Digitala kartläggningar

CheckWare erbjuder en komplett uppsättning kartläggningsverktyg som bidrar till att öka kvaliteten och frigör vårdresurser.

Kartläggningsverktygen kan användas oavsett förlopp. Med hjälp av processverktygen i CheckWare fastställs vem som ska svara på vilket formulär, i vilken ordning och till vilken tid.

Oavsett var patienterna befinner sig kan de skicka ett anpassat formulär med hälsouppdateringar till vårdpersonalen.

Vårdpersonalen får omedelbart åtkomst till kliniska rapporter som visar både dagens status och historisk utveckling.

CheckWare har digitala distributionsrättigheter till över 1 100 uppdaterade och kvalitetssäkrade psykometriska tester, PROMs (patient reported outcome measures) kartläggningsverktyg och intervjuformulär som används inom alla delar av vårdsektorn.

Den systematiska digitala datainsamlingen tar bort felkällor från obehöriga tester och manuella bedömningar. Detta innebär att data kan användas både i kliniskt arbete, i kvalitetsförbättringsarbete och i forskningssammanhang.

 

Poängresultaten och strukturerad data kan överföras till journalsystemet och forskningsdata kan överföras till analysverktyg. Kvalitetsdata kan kontinuerligt överföras till lokala och nationella kvalitetsregister.

Vi ger kontinuerlig tillgång till nya undersökningar, och vår ambition är att erbjuda alla tester och mätinstrument som behövs. Våra kunder kan skapa egna tester och formulär. Hälsoappar som kunder vill hämta information från kan integreras i CheckWare.

Smart hälsa - helt enkelt.

Alla kartläggningar i en lösning

CheckWare bedriver ett omfattande arbete med att skaffa formella rättigheter och att elektroniskt förvalta alla instrument som används i lösningen. Vi har distributionsrättigheter till formulären/instrumenten i lösningen. Om du behöver andra standardiserade tester kan vi hjälpa dig skaffa rättigheterna.